Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Zajęcia z nauki pływania adresowane są do dzieci w wieku sześć-siedem lat z powiatu rawskiego – łącznie 30 osób z podziałem na dwie grupy po 15 osób. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu w okresie od 04.11.2019r. do 08.12.2019r. i będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Informacje o projekcie zostaną umieszczone na stronie internetowej o raz profilu facebook Okręgowego WOPR.