Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Mikrogranty "Łódzkie na Plus" 2019Zakończony


Realizując Program Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019, wspieramy realizację inicjatyw obywatelskich mieszkańców województwa łódzkiego.

W konkursie grantowym wspieramy przede wszystkim projekty organizacji pozarządowych i grup nieformalnych obejmujące następujące obszary:

a. mała infrastruktura (np. ławka, trawnik, nasadzenia zieleni) służąca lokalnej społeczności;

b. projekty kulturalnych (np. koncerty, wystawy, wydarzenia okolicznościowe) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa;

c. projekty edukacyjne (np. kursy, warsztaty, szkolenia) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa;

d. projekty ekologiczne (np. konferencje, szkolenia, zajęcia edukacyjne);

e. projekty sportowe (np. turnieje, udział w wydarzeniach sportowych, aktywność sportowa z udziałem mieszkańców województwa łódzkiego).

Kwota mikrograntu może wynieść od 2000,00 zł do 5000,00 zł.

Środki przeznaczone na konkurs Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019: 850 000,00zł.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursowy na stronie https://opus.org.pl/mikrogranty-lodzkie-na-plus-2019

W ramach projektu odbędzie się:

Koordynatorka: Jolanta Woźnicka

Doradczynie / doradcy: Aleksandra Wasilewska, Małgorzata Jakiel, Anna Olejniczak, Krzysztof Smug, Małgorzata Stępień – Dudek.


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.