Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Mikrogranty "Łódzkie na Plus" 2019Zakończony

Logotyp Mikrogranty Łódzkie na plus, herb województwa łódzkiego, logo Centrum OPUS, logo FIO, logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, logo "promuje łódzkie"


Realizując Program Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019, wspieramy realizację inicjatyw obywatelskich mieszkańców województwa łódzkiego.

W konkursie grantowym wspieramy przede wszystkim projekty organizacji pozarządowych i grup nieformalnych obejmujące następujące obszary:

a. mała infrastruktura (np. ławka, trawnik, nasadzenia zieleni) służąca lokalnej społeczności;

b. projekty kulturalnych (np. koncerty, wystawy, wydarzenia okolicznościowe) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa;

c. projekty edukacyjne (np. kursy, warsztaty, szkolenia) na rzecz i z udziałem mieszkańców województwa;

d. projekty ekologiczne (np. konferencje, szkolenia, zajęcia edukacyjne);

e. projekty sportowe (np. turnieje, udział w wydarzeniach sportowych, aktywność sportowa z udziałem mieszkańców województwa łódzkiego).

Kwota mikrograntu może wynieść od 2000,00 zł do 5000,00 zł.

Środki przeznaczone na konkurs Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019: 850 000,00zł.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursowy na stronie https://opus.org.pl/mikrogranty-lodzkie-na-plus-2019

W ramach projektu odbędzie się:

Koordynatorka: Jolanta Woźnicka

Doradczynie / doradcy: Aleksandra Wasilewska, Małgorzata Jakiel, Anna Olejniczak, Krzysztof Smug, Małgorzata Stępień – Dudek.


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.