Mikrodziałanie

Koło Gospodyń Wiejskich w Krajance - Biesiada Andrzejkowa MIKROGRANTY "ŁÓDZKIE NA PLUS" 2019

Koło Gospodyń Wiejskich w Krajance
Działania projektowe będą realizowane od 04.11.2019 r. do 08.12.2019 r. W ramach projektu przeprowadzone będą następujące działania projektowe: promocji projektu, działań organizacyjnych (spotkania, podziału pracy, realizacja przydzielonych zadań) dzień integracji ( biesiada), rozliczenie projektu, dalsze działania promocyjne. Informacje o projekcie będzie można znaleźć na portalach społecznościowych instytucji kultury oraz Urzędu Gminy w Czastarach oraz mediach lokalnych Łącznik Tu Gazeta, Radio ZW, Powiatowy. Informacje o projekcie przekaże również radio Ziemi Wieluńskiej.
Zwycięski

Koszt:
5 000,00