Mikrodziałanie

Jak to z muralem było. Tablice na muralach jako narzędzie informacji, edukacji, identyfikacji i integracji MIKROGRANTY "ŁÓDZKIE NA PLUS" 2019

Fundacja Urban Forms
Zwycięski

Koszt:
5 000,00