W miejscowości Krzywiec gm. Aleksandrów Łódzki  przeprowadzono  "Jesienny Dzień Ziemi" - akcję zbierania wyrzucanych na dziko śmieci z terenów publicznych połączoną z uporządkowaniem terenu wokół placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. Zamieniliśmy zbiór dzikich krzaków w kieszonkowy park, gdzie ustawiono ławki i kosz na śmieci i przygotowano teren pod założenie trawnika na wiosnę.

Wydarzenie zwieńczyła  prelekcja o zasadach segregacji  odpadów obowiązujących w gminie oraz  konkurs  "Zgnieć butelkę" promujący "maksymalną kompresje"  plastikowych butelek - by w czasie zbierania odpadów nie transportować niepotrzebnie "powietrza"  w butelkach, co zmniejsza i koszty przewożenia, i zanieczyszczenie powietrza.

Jesienny Dzień Ziemi zakończył się piknikiem przy ognisku - znakomita okazja do wzajemnego poznania i dyskusji o następnych projektach

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00