Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

Projekt „My z Ogrodowej” jako samodzielny element większego eventu pn. „Ogrody na Ogrodowej” był nie tylko przykładem aktywności seniorów, ale także potwierdził duże znaczenie partycypacji seniorów w życiu społeczności Łodzi. Działania (wycieczka z udziałem byłych pracowników zakładów „Poltex” jako gospodarzy, wycieczka po Starym Cmentarzu, koncert i spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Śpiewaczego im. St. Moniuszki, prelekcja-warsztaty na temat zielarstwa) przyciągnęły nie tylko seniorów, dając im poczucie sprawczości i zachęcając do dalszej aktywności. Nawiązane kontakty ze społecznością seniorów już owocują udziałem w kolejnym projekcie. 

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 980,00