Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

"Dzięki temu, że gramy to dobrze się mamy"-to projekt wspólnie zrealizowany przez grupę nieformalną Seniorów oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ul. Przyrodnicza 24/26 w Łodzi. W ramach projektu na terenie ogrodu powstało miejsce  gdzie zakupiono i zamontowano stół piknikowy do gier planszowych (szachy, warcaby).

Jest to miejsce  spotkań integracyjnych Seniorów z domów pomocy społecznej z całej Łodzi,gdzie realizowane są cykliczne spotkania  w formie "Konkursu gier stolikowych na powietrzu", które promują aktywność fizyczną, ale przede wszystkim umysłową. Wspólnie spędzony czas min.podczas gry przyczynia się do uniknięcia depresji, zjawiska wycofania się z kontaktów z ludźmi. Pozwala również osobom, które utraciły pełną samodzielność  funkcjonowania i z uwagi na stan zdrowia nie wychodzą poza teren domu, funkcjonować w dotychczasowym środowisku.

Projekt ma wymiar wielopokoleniowy ,mający na celu min. dzielenie się życiową mądrością z młodym pokoleniem min.dziećmi z zaprzyjaźnionych szkół, harcerzami, młodzieżą ze Stowarzyszenia "Zostańmy Razem" także pokazanie wszystkim ,nie tylko młodym ludziom ,że wiek senioralny może być opatrzony radością ,uśmiechem oraz planami na przyszłość czego dowodem są wspólne  działania i spotkania.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00