Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży „Razem Rażniej” Miejski Program Mikrograntów w Łodzi 2022

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

Nasze działania były adresowane do około 50 osób, głównie dzieci ale także i dorosłych. Wśród uczestników znalazły się  także osoby z Ukrainy. W ramach projektu uczestnicy mogli; wziąć udział cyklu zajęć z pedagogiem i psychologiem, w zajęciach sportowych, kreatywnych w wycieczkach po łódzkich parkach, a także w imprezie zorganizowanej z okazji Halloween.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00