Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Kolejną inicjatywą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ładzice w ramach projektów współfinansowanych przez OPUS była organizacja koncertu z okazji 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Naszym głównym celem było przypomnienie tych wydarzeń na kanwie obecnej sytuacji ( wojna na terenach Ukrainy) a przez to zwrócenie uwagi na wartości patriotyczne, które w obecnym zagonionym i nowoczesnym świecie gdzieś nam umykają.

Przy realizacji projektu brały udział dzieci, młodzież z placówek oświatowych naszej gminy ( ZSP w Stobiecku Szlacheckim, Szkoła Podstawowa w Radziechowicach) , harcerze z 24 RDH oraz 25 RDHS , członkowie scholi, rady rodziców i stowarzyszenia oraz mieszkańcy gminy.

W ramach przygotowań do koncertu , który odbył się w dniu 4.11.2022 zostały przeprowadzone warsztaty podczas których opracowano repertuar, odbyły się próby wokalne, zrealizowane zostały projekty śpiewników, plakatów i regulamin konkursu plastycznego, a także nagrane i zmontowane wywiady z mieszkańcami gminy.

Sam koncert połączony był z prezentacją rysu historycznego naszych dziejów w latach 1772-1918 , ponad to harcerze z  25 RDHS przedstawili swojego patrona Macieja Kalenkiewicza ps. KOTWICZ, wyświetlony został nagrany wywiad dotyczący odczuć patriotycznych w dzisiejszych czasach, nagrodziliśmy zwycięzców konkursu plastycznego a wszyscy mogli skorzystać ze słodkości przygotowanych dla naszych gości.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie chcieliśmy obudzić w naszych mieszkańcach tę powoli zanikającą tradycję i zamazującą się historię, ciężkich przeżyć z jakimi musiał zmierzyć się nasz naród - wykreślony z map na 123 lata. Myślimy, że warto organizować tego typu spotkania i przybliżać młodym a przypominać starszym o losach naszej ojczyzny.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
2 800,00