Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

"Jak to było kiedyś" - Historia Nocy Świętojańskiej Mikrogranty Ładzice 2020

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ładzice

Uczestnikami naszych działań były osoby z zespołu ludowego , członkowie chórku kościelnego, zuchy i harcerze oraz członkowie stowarzyszenia . Spośród tych osób wybrani zostali liderzy, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie i kierowanie poszczególnymi warsztatami i czuwali nad przebiegiem końcowej animacji - 10 wolontariuszy ( członkowie i sympatycy stowarzyszenia) oraz ponad 40 uczestników warsztatów ( zespół ludowy, chórek kościelny, harcerze i zuchy). W Nocy Świętojańskiej wieńczącej projekt uczestniczyło ok. 150 osób - uczestnicy i widownia . Rozpoczęcie projektu miało nastąpić 1.05.2020 r. Niestety w związku z sytuacją w kraju - pandemia cały projekt przesunął się w czasie . 1. 12.06.2020 r. spotkanie z wolontariuszami, przedstawicielami chórku oraz zespołu Józefinki - wizja lokalnej ( smażalnia KEJA w Łęgu) , w spotkaniu uczestniczyło 12 osób 2. 26.06.2020 r. - pierwsze spotkanie warsztatowe zespołu Józefinki- dobór repertuaru 6 osób świetlica Józefów 3. 03.07.2020 r. - drugie spotkanie warsztatowe chórku opracowanie scenariusza i scenografii Nocy Świętojańskiej- 7 osób -Wierzbica 4. 16.07.2020 r. - trzecie spotkanie warsztatowe - chórek próby tekstowe, trening plecenia wianków, próby ogniskowe - 10 osób Stobiecko Szlacheckie 5. 28.07.2020 r. - czwarte spotkanie warsztatowe - chórek i zespół Józefinki - próby przedstawienia i próby wokalne 16 osób , świetlica Józefów oraz Stobiecko Szlacheckie 6. 21.08.2020 r. - piąte spotkanie warsztatowe: próba generalna do przedstawienia - chórek 10 osób Stobiecko Szlacheckie 7. 24.08.2020 r. - szóste spotkanie warsztatowe i spotkanie z harcerzami - przedstawienie scenariusza, ustalenie gier i miejsca ich rozgrywania 12 osób - Smażalnia Łęg 8. 28.08.2020 r. - siódme spotkanie warsztatowe - próba generalna zespołu Józefinki - 13 osób , świetlica Józefów Udział w warsztatach pewnie byłby większy pod względem ilości osób ale musieliśmy pilnować tej ilości w związku z ograniczeniami uczestników spotkań. 9. " NOC ŚWIĘTOJAŃSKA "-czyli gry i zabawy dla wszystkich - dzieci ale i dorosłych - integracja społeczna, gdzie pełną organizację przejęli harcerze , koncert piosenek i przyśpiewek ludowych w wykonaniu Zespołu Ludowego Józefinki , słodki poczęstunek przygotowany przez członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ładzice oraz przedstawienie plenerowe - Chórek Scholi Brata Alberta ze Stobiecka Szlacheckiego odbyło się - 29.08.2020 r i zakończyło się obrzędowym puszczaniem wianków na pobliskiej rzece Warcie- za co odpowiedzialni byli wolontariusze, sympatycy i członkowie Stowarzyszenia i Schola Brata Alberta

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
2 900,00