Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Usługi doradcze

;


Dla organizacji pozarządowych i nieformalnych grup z Łodzi oraz z powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, Miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego oraz Kutna, oferujemy bezpłatne wsparcie doradcze.Zakres wsparcia:
I. Planowanie strategii organizacji:
1. Diagnoza potrzeb, problemów.
2. Analiza SWOT organizacji (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia), analiza interesariuszy, itp.
3. Zdefiniowanie misji i wizji organizacji.
4. Określenie celów strategicznych.
5. Określenie działań na najbliższy rok.

II. Doradztwo ogólne i specjalistyczne:

6. Rejestracja/zmiany organizacji:
a. Tworzenie/aktualizacja statutu.
b. Wypełnianie formularzy do KRS, zgłaszanie zmian do KRS.

7. Źródła finansowania zaplanowanych działań
a. Przegląd konkursów dotacyjnych.
b. Omówienie wybranych narzędzi i technik fundraisingowych.
c. Działalność odpłatna i gospodarcza.

8. Pisanie projektów, wdrażanie projektów.

9. Obowiązki organizacji, władz stowarzyszenia/ fundacji:
a. Prowadzenie bieżącej dokumentacji.
b. Sprawozdawczość merytoryczna.
c. Sprawozdawczość finansowa.

10. Księgowość organizacji pozarządowej.
a. Kwestie podatkowe.
b. Polityka rachunkowości.
c. Plan kont, itp.

11. Zatrudnianie i wolontariat w NGO.

12. Ochrona danych osobowych - RODO.

13. Specjalistyczne doradztwo prawne - szczegóły tutaj.

14. Jeśli potrzebujesz doradztwa w innym zakresie - skontaktuj się z nami. Zobaczymy, czy i jak możemy Ci pomóc.


___

w naszym biurze przy ul. Narutowicza 8/10 w Łodzi
- w biurach lokalnych w Kutnie, Bełchatowie i Sieradzu
- a także online

W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA DORADZTWO PROSIMY O KONTAKT MAILOWY Z DORADCĄ.
DLA ORGANIZACJI / OSÓB Z:

  • ŁODZI
  • POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
  • POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
  • PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl
tel. 
534 543 559. 
___
  • TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Marta Kopińska-Bogucka, mbogucka@opus.org.pl
tel. 572 533 803

___

  • POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO
  • POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO
  • POWIATU WIELUŃSKIEGO
Aleksandra Sopala, asopala@opus.org.pl
tel. 797 544 229
___
  • POWIATU SIERADZKIEGO I WIERUSZOWSKIEGO
Renata Rel, rrel@opus.org.pl
tel. 517 805 006517 805 006
___
  • KUTNA
Anna Olejniczak, aolejniczak@opus.org.pl
tel. 502 570 822
____

Usługi doradcze online realizujemy dzięki dofinansowanego z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.