Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Usługi doradcze

;

Dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Łodzi oraz z powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, Miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego oraz Kutna, oferujemy bezpłatne wsparcie doradcze:

Zakres wsparcia:
I. Planowanie strategii organizacji:
1. Diagnoza potrzeb, problemów.
2. Analiza SWOT organizacji (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia), analiza interesariuszy, itp.
3. Zdefiniowanie misji i wizji organizacji.
4. Określenie celów strategicznych.
5. Określenie działań na najbliższy rok.

II. Doradztwo ogólne i specjalistyczne:

6. Rejestracja/zmiany organizacji:
a. Tworzenie/aktualizacja statutu.
b. Wypełnianie formularzy do KRS, zgłaszanie zmian do KRS.

7. Źródła finansowania zaplanowanych działań
a. Przegląd konkursów dotacyjnych.
b. Omówienie wybranych narzędzi i technik fundraisingowych.
c. Działalność odpłatna i gospodarcza.

8. Pisanie projektów, wdrażanie projektów.

9. Obowiązki organizacji, władz stowarzyszenia/ fundacji:
a. Prowadzenie bieżącej dokumentacji.
b. Sprawozdawczość merytoryczna.
c. Sprawozdawczość finansowa.

10. Księgowość organizacji pozarządowej.
a. Kwestie podatkowe.
b. Polityka rachunkowości.
c. Plan kont, itp.

11. Zatrudnianie i wolontariat w NGO.

12. Ochrona danych osobowych - RODO.

W celu umówienia się z wybranym doradcą prosimy o kontakt mailowy opus@opus.org.pl lub telefoniczny: 42 207 73 39, 509 899 449