Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Usługi doradcze

;


Dla organizacji pozarządowych i nieformalnych grup z Łodzi oraz z powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, Miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego oraz Kutna i Tomaszowa Mazowieckiego, oferujemy bezpłatne wsparcie doradcze.

Z naszych usług możecie korzystać stacjonarnie i online.Przykładowy zakres wsparcia:
I. Planowanie strategii organizacji:
1. Diagnoza potrzeb, problemów.
2. Analiza SWOT organizacji (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia), analiza interesariuszy, itp.
3. Zdefiniowanie misji i wizji organizacji.
4. Określenie celów strategicznych.
5. Określenie działań na najbliższy rok.

II. Doradztwo ogólne i specjalistyczne:

6. Rejestracja/zmiany organizacji:
a. Tworzenie/aktualizacja statutu.
b. Wypełnianie formularzy do KRS, zgłaszanie zmian do KRS.

7. Źródła finansowania zaplanowanych działań
a. Przegląd konkursów dotacyjnych.
b. Omówienie wybranych narzędzi i technik fundraisingowych.
c. Działalność odpłatna i gospodarcza.

8. Pisanie projektów, wdrażanie projektów.

9. Obowiązki organizacji, władz stowarzyszenia/ fundacji:
a. Prowadzenie bieżącej dokumentacji.
b. Sprawozdawczość merytoryczna.
c. Sprawozdawczość finansowa.

10. Księgowość organizacji pozarządowej.
a. Kwestie podatkowe.
b. Polityka rachunkowości.
c. Plan kont, itp.

11. Zatrudnianie i wolontariat w NGO.

12. Ochrona danych osobowych - RODO.

13. Specjalistyczne doradztwo prawne - szczegóły tutaj.

14. Jeśli potrzebujesz doradztwa w innym zakresie - skontaktuj się z nami. Zobaczymy, czy i jak możemy Ci pomóc.


___

w naszym biurze przy ul. Narutowicza 8/10 w Łodzi
- w biurach lokalnych w Kutnie, Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim i Sieradzu
- a także online

W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA DORADZTWO PROSIMY O KONTAKT MAILOWY Z DORADCĄ.
DLA ORGANIZACJI / OSÓB Z:

  • ŁODZI
Aneta Kietlińska, akietlinska@opus.org.pl
tel. 
534 543 559
___
  • TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
  • POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
  • POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Marta Kopińska-Bogucka, tomaszow@opus.org.pl
tel. 572 533 803

___

  • POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO
  • POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO
  • POWIATU WIELUŃSKIEGO
Aleksandra Sopala, belchatow@opus.org.pl 
tel. 797 544 229
___
  • POWIATU SIERADZKIEGO
  • WIERUSZOWSKIEGO
Renata Rel, sieradz@opus.org.pl
tel. 517 805 006517 805 006
___
  • KUTNA
Małgorzata Siedlecka, kutno@opus.org.pl
tel. 502 570 822
____

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Ulotka usługi online 17.06.2024 pdf 272,24 KB 4