Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Seminarium. Dewzrost.


Czym jest dewzrost i czy może być rozwiązaniem problemów środowiskowych, zmian klimatycznych? Czy ekonomia społeczna może być w tym kontekście inspiracją?

Coraz częściej słyszymy, że przyczyną problemów środowiskowych – nadmiernej presji na środowisko, przekraczania granic dostępnych zasobów, przekraczania granic do samoregulacji się systemów przyrodniczych, czego skrajnym przykładem są zmiany klimatyczne – jest wzrost gospodarczy. W tej sytuacji nawet tak poważne instytucje jak Komisja Europejska czy Bank Światowy zastanawiają się, jak zerwać z polityczną hegemonią wzrostu gospodarczego. Jest to też coraz częściej przedmiotem badań naukowych i społecznych.


Ekonomia społeczna może być w tym kontekście źródłem inspiracji – nie tylko dla innych przedsiębiorstw, ale także dla wszystkich – w kontekście tego, jak może wyglądać nasze życie, jeśli to nie zysk i ciągły wzrost miałby być motorem napędzającym nasze działania gospodarcze i społeczne.

W ramach seminarium zastanowimy się, jak mogłyby wyglądać systemy społeczne i gospodarcze, które nie byłyby uzależnione od wzrostu gospodarczego. Naszą uwagę skoncentrujemy głównie na miastach, w których koncentruje się większość ludności świata i Polski, jednak inspiracji będziemy szukali także poza nimi. Jakich wskaźników używać, by mierzyć postęp? Jakie zmiany – drastyczne, czy stopniowe – musielibyśmy wprowadzać w organizacji życia społeczno-gospodarczego? Nawet jeśli zwykli mieszkańcy nie mogą sobie tego wyobrazić, zerwanie z politycznym uzależnieniem od wzrostu gospodarczego będzie miało daleko idące konsekwencje dla tego, jak pracujemy, ile pracujemy, dla kogo pracujemy, czy w ogóle pracujemy, a także dla wszystkich innych aspektów naszego życia społecznego.

Między innymi te tematy zostaną poruszone na kolejnym seminarium on line z cyklu 4 spotkań tematycznych pt. "Trendy i wyzwania. Jak kształtować ofertę organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w obliczu wyzwań współczesności?"

Jaki temat?
Wyzwanie: polityczna obsesja na punkcie pogoni za wzrostem. Odpowiedź: dewzrost!

Kiedy?
(czwartek), 19.11.2020r., godz. 10.00 – 13.00

Do kogo jest adresowane?
-   do przedstawicieli organizacji pozarządowych,
-   do podmiotów ekonomii społecznej,
-   do przedstawicieli grup nieformalnych działających w omawianych obszarach tematycznych,
-   do osób indywidualnych zainteresowanych tą tematyką,
- do przedstawicieli samorządu terytorialnego współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

Jak się zgłosić na seminarium?
- poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:  
https://forms.gle/VX8Twyuug3BnKDGo8

- termin przesyłania zgłoszeń do 17.11.2020.

Jak i gdzie?
Zarejestrowane osoby, na podany w formularzu e-mail dostaną link do platformy ZOOM, na której on-line odbędzie się seminarium.

Kto wystąpi na seminarium?
Dr hab., prof. UŁ Jakub Kronenberg - dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego i Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Obszary badawcze:
• systemy społeczno-ekologiczne,
• ekonomia ekologiczna,
• ekonomia środowiska i zasobów naturalnych,
• rozwój zrównoważony/trwały,
• system przyrodniczy miasta,
• usługi ekosystemów,
• zielona infrastruktura,
• nature-based solutions.

Członek zarządu Fundacji Sendzimira, członek International Society for Ecological Economics.

Mgr Yaryna Khmara
Doktorantka III roku studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Pracuję w Zakładzie Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych. Obecnie jestem również zatrudniona jako główna wykonawczyni  w projekcie naukowym „Postwzrost (degrowth): operacjonalizacja w kontekście miasta - w poszukiwaniu alternatywnych strategii rozwoju” w ramach którego piszę doktorat.

Zainteresowania naukowe: gospodarka postwzrostu (degrowth), rozwój zrównoważony.

Program seminarium w załączniku

Więcej informacji nt. seminarium udziela Anna Pakowska, apakowska@opus.org.pl.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 program_dewzrost 12.11.2020 pdf 630,64 KB 28

Może Cię zainteresować