Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Ruszył nabór wniosków w Konkursie LPM: BEŁCHATÓW 2023


RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: BEŁCHATÓW 2023

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach LPM: BEŁCHATÓW 2023 grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz aktywnych seniorek i seniorów z terenu Miasta Bełchatowa od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł  


JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Miasta Bełchatowa. Typy wspieranych projektów powinny obejmować inicjatywy skierowanych do aktywnych seniorów w wieku 60+, promujących zdrowy styl życia, wspierających działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 


UWAGA: 

Wszystkie projekty muszą być spójne z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2022 - 2025 (dokument do pobrania na stronie JST i w zakładce  Konkursy na stronie Operatora) 


DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć: 

  • grupy mieszkańców (grupy nieformalne

  • organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., działające na terenie Miasta Bełchatowa i na rzecz jego mieszkańców 


CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  15.09.2023 r. do 15.11.2023 r. 


JAK ZDOBYĆ GRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od dnia ogłoszenia konkursu
do 06.09.2023 r. do godz. 16.00


Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS


https://opus.org.pl/mikrogranty-belchatow-2023

Może Cię zainteresować