Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Rozmowy 3. sektora: Jak wpływać na prawo lokalne

Działasz lokalnie, jesteś rzecznikiem OzN, seniorów, środowiska naturalnego, itp.? Wg Ciebie prawo lokalne powinno w szczególny sposób uwzględniać ich potrzeby i prawa? Wysłuchaj historii jednej zmiany. Dowiedź się jak to robić w praktyce.

Najbliższe Rozmowy 3. sektora poświęcimy tematowi: "Jak wpływać na prawo lokalne - rozwiązywanie spraw trudnych i ważnych".

  • 23 listopada 2023 r. (czwartek) w godz. 16.30 - 18.30 
  • w siedzibie w Centrum OPUS,  Łódź ul. Narutowicza 8/10 (pierwsze piętro, nad biblioteką)


PROWADZĄCA:

Sylwia Kowalska - współtwórczyni  Fundacji Autism Team oraz  Inicjatywy Obywatelskiej "Chcemy Całego Życia", w których działa społecznie na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz aktywna członkini Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, która współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Inicjatorka i koordynatorka ogólnopolska Klubu Świadomych Rodziców. Współorganizatorka i aktywna uczestniczka kampanii społecznych, podnoszących świadomość dot. życia z niepełnosprawnościami., m.in.  dot. zniesienia zakazu pracy zarobkowej na świadczeniach opiekuńczych;  „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” – dot. specjalistycznych  środowiskowych domów samopomocy D i E dla osób w spektrum autyzmu i dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi  oraz „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Inicjatorka i koordynatorka Społecznego Pogotowia Interwencyjnego: pomaga, mediuje, radzi i  interweniuje  społecznie wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin.

Aktywnie działa w przestrzeniach rzeczniczych, współpracuje z wieloma organizacjami w obszarze niepełnosprawności.

Ekspertka edukacji włączającej. Organizatorka  i współautorka licznych szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i specjalistów oraz spotkań autorskich  (m.in Porozmawiajmy o autyzmie, Edukacja włączająca uczniów i uczennic w spektrum autyzmu).

Propagatorka istoty i wagi samostanowienia osób z niepełnosprawnościami.

Współorganizatorka przestrzeni wolności w byciu sobą:  Klubu Świadomej Młodzieży, który zrzesza młodzież w spektrum autyzmu oraz współautorka licznych kampanii społecznych promujących samorzecznictwo, m.in. : JESTEM – MOGĘ – BĘDĘ!, „Szkoła przyjazna dla autyzmu”

Innowatorka społeczna (KŚM. Praktyki zwiększające dostępność dla osób w spektrum autyzmu).

Uhonorowana tytułem Kobiety Niezwykłej (2021 r.) oraz Medalem 600lecia za zasługi dla Miasta Łodzi (2023 r.) za wieloletnią, społeczną działalność na rzecz osób z niepełnosprawności ich rodzin.

W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe.

Menedżerka Zasobów Ludzkich – zawodowo, projektowo i hobbistycznie.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama fantastycznego 17-letniego Janka  z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi  i milionem zalet.


Spotkanie ma charakter otwarty miło nam będzie jeśli zgłosisz się poprzez wypełnienie formularza https://crm.opus.org.pl/prawo-lokalne


____

Więcej informacji nt. spotkania udziela: Anetta Kietlińska akietlinska@opus.org.pl,  tel. 573 006 083

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wydarzenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV.


Wydarzenie

  • od 23 listopada 2023 Początek: 16:30
    Rozmowy 3. sektora: Jak wpływać na prawo lokalne

Może Cię zainteresować