Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

„OWES NA LEPSZY START - PAKIET NA ROZWÓJ DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH - EDYCJA 2021” ŁÓDŹ


Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu 

pn. „OWES NA LEPSZY START - PAKIET NA ROZWÓJ DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH - EDYCJA 2021” ŁÓDŹ

ogłasza nabór na:


PAKIETY NA ROZWÓJ EKONOMICZNY dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej);

SPOTKANIE INFORMACYJNE

odbędzie się online pod linkiem:  meet.google.com/hnu-iscz-wxj  (skopiuj link)

dn.16.02.2021r. o godz.13.00

ZAPRASZAMY!

W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje: 

  • Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).
  • Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.
  • Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 10 miesięcy.. 
  • Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy, biznesowy).
  • 8 szkoleń/webinarów  
  • Spotkania sieciujące
  • Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od  01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres: mkorczykwaszak@opus.org.pl

Termin składania wniosków: 21.02.2021 r. do godziny 24.00

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. 

Osoby do kontaktu:

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl

Magdalena Mirys mmirys@opus.org.pl

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl

Aleksandra Reszka areszka@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 KARTA OCENY FORMALNEJ ŁÓDŹ 2021 05.02.2021 pdf 647,19 KB 39
2 REGULAMIN DO KONKURSU OWES NA LEPSZY START - ŁÓDŹ 2021 05.02.2021 pdf 573,04 KB 68
3 WNIOSEK_OWES NA LEPSZY START ŁÓDŹ 2021 05.02.2021 docx 541,16 KB 103
4 załącznik nr 2 KARTA OCENY WNIOSKU_ŁÓDŹ 2021 05.02.2021 pdf 478,48 KB 35
5 załącznik nr 3 KARTA OCENY PREZENTACJI _ŁÓDŹ 2021 05.02.2021 pdf 484,18 KB 31
6 Załącznik 4 Regulamin KOW _Łódź 2021 05.02.2021 pdf 772,36 KB 21

Może Cię zainteresować