Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2018-2020W trakcie realizacji

Opis projektu: 
Celem projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie III woj. łódzkiego w latach 2018-2020.
Wartość projektu: 6 542 442,50 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 6 369 642,50 zł

Planowane efekty projektu:
 • 32 grup inicjatywnych wypracuje założenia co do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
 • 7 grup inicjatywnych wypracuje założenia co do utworzenia podmiotu reintegracyjnego
 • 30% środowisk przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej;
 • 73 miejsca pracy zostaną utworzone w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;
 • 15 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach
 • 7 miejsc pracy zostanie utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami;
 • 10 % organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą zostanie utworzone w wyniku działalności OWES;
 • o 5% wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych;
 • 88 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu;
 • 150 podmiotów ekonomii społecznej zostanie objętych wsparciem;
 • 88 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w programie;
 • 45 środowisk zostanie objętych wsparciem w projekcie;
 • 42 grupy inicjatywne zostaną objęte wsparciem w projekcie;

W ramach działań projektowych: 

 • wspieramy zakładanie nowych stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych (podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych); 
 • doradzamy w sprawach prawnych, księgowych, finansowych, biznesowych, marketingowych nowym i dojrzałym podmiotom ekonomii społecznej; 
 • tworzymy przyjazne otoczenie, by podmiotom ekonomii społecznej było łatwiej, pracujemy z lokalnymi samorządami, wspieramy pracę partnerstw lokalnych; 
 • uczymy, jak zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i podmiotem ekonomii społecznej; 
 • doradzamy i szkolimy; 
 • nowo tworzonym podmiotom oferujemy wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy, szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości, udział w wizycie studyjnej oraz mikrowsparcie w kwocie do 5000 zł.
 • wspieramy tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych indywidualnym doradztwem, dotacją na utworzenie miejsca pracy (do 20000,00zł) i wsparciem pomostowym przez 6 lub 12 miesięcy; 
 • wspieramy proces przekształcenia się podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społecznej; 
 • weryfikujemy przedsiębiorstwa społeczne; 
 • organizujemy wizyty studyjne. 

Chcesz skorzystać z naszego wsparcia? Skontaktuj się z opiekunem swojego powiatu (doradcą):

 1. Krzysztof Smug – ksmug@opus.org.pl – powiat sieradzki, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański;
 2. Katarzyna Książczak – kksiązczak@opus.org.pl – powiat bełchatowski
 3. Małgorzata Stępień-Dudek – mstepien@opus.org.pl – powiat pajęczański, wieluński, wieruszowski
 4. Wioletta Gawrońska - wgawronska@opus.org.pl –  powiat piotrkowski,
Kontakt telefoniczny: tel. (42) 207 73 39; 509 899 449

Współpracujemy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które prowadzi bazę podmiotów ekonomii społecznej: http://www.es.rcpslodz.pl/index.php

Chcesz złożyć skargę? Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? 

 1. Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu. Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź; tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, email: zarzad@opus.org.pl.
 2. Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Harmonogram udzielania wsparcia 31.01.2019 xls 62,5 KB 20
2 Regulamin uczestnictwa 31.01.2019 doc 258 KB 26
3 Regulamin uczestnictwa 2018 - 2020 12.02.2019 doc 258 KB 30
4 Harmonogram udzielania wsparcia 12.02.2019 xls 62,5 KB 7
5 PEFS_ INSTYTUCJA 25.03.2019 doc 192,5 KB 9
6 PEFS OS. INDYWIDUALNA 25.03.2019 doc 219,5 KB 8
7 wzór_Nowa lista_ PS 25.03.2019 xlsx 44,4 KB 13
8 Zał. nr 1_ Wniosek wraz z oświadczeniami 25.03.2019 doc 87,5 KB 15
9 Zał. nr 2_Karta oceny wniosku o nadanie statusu_PS 25.03.2019 docx 222,31 KB 4
10 Zał. nr 3_Informacja o_ pozytywnej weryfikacji 25.03.2019 doc 37 KB 3
11 Zał. nr 4_Informacja o _negatywnej weryfikacji 25.03.2019 doc 39 KB 0
12 Zał. nr 5_ Karta rozpatrzenia przez RCPS 25.03.2019 doc 51,5 KB 6

Polecamy te PS!
Pełna oferta przedsiebiorstw i dane kontaktowe, w załaczniku. 

1. Fundacja renowacja 
2. Spółdzielnia Socjalna Edukreator
3. Fundacja Nowoczenej edukacji Informatyczno - Technologicznej
4. Ośrodek realizacji inicjatyw
5. Stowarzyszenie wzajemnej pomocy RAZEM
6. Fundacja Rozwjou NITKA
7.Koniczynka
8. Fundacja Pamałka Pomagamy
9. Spółdzielnia Socjalna HIBISKUS
10. Spółdzielnia Socjalna Green Service 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Polecamy te przedsiębiorstwa 20.05.2019 pdf 2,27 MB 10

Opis działań, w tym konkursów realizowanych przed marcem 2019 znajduje się na archiwalnej stronie Centrum OPUS pod linkiem: Archiwalna strona Centrum OPUS

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS zaprasza fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki z o.o. not for profit, które chciałyby znaleźć się na liście Przedsiębiorstw Społecznych do złożenia wniosku o nadanie statusu PS (Wniosek o nadanie statusu Przedsiębiorstwa Społecznego) oraz wypełnienienie odpowiedniego oświadczenia:

 • Oświadczenie dla spółdzielni socjalnej o nadanie statusu PS.
 • Oświadczenie dla innego podmiotu niż spółdzielnia socjalna o nadanie statusu PS.
 • Listę PS przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, lista dostępna jest na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Podmioty z terenu powiatów

 • bełchatowskiego,
 • piotrkowskiego,
 • M. Piotrków Trybunalski,
 • pajęczańskiego,
 • radomszczańskiego,
 • sieradzkiego
 • wieluńskiego,
 • wieruszowskiego,

które chcą uzyskać status PS mogą kontaktować się z: Monika Hibner e-mail: mhibner@opus.org.pl | tel. 42 207 73 39 Krzysztof Smug e-mail: ksmug@opus.org.pl | tel. 42 207 73 39

Jeśli chcesz utworzyć miejsca pracy, możesz to zrobić zarówno w nowo utworzonym podmiocie ekonomii społecznej, przedsiębiorstwie społecznych jak i w już istniejącym, wymagającym przekształcenia. 

Podmiot ekonomii społecznej (PES) to organizacje pozarządowe z działalnością gospodarczą i odpłatną oraz spółdzielnie socjalne.

Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot prowadzący działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

UWAGA: Tworzone miejsca pracy powinny być przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne będące w trzeciej grupie osób (oddalone od rynku pracy), niepełnosprawne, bezdomne, chore psychicznie, uzależnione od narkotyków i alkoholu itp. (osób o których mowa art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu).

Chcesz Założyć Podmiot Ekonomii Społecznej?

Oferujemy:

 • Wsparcie doradcze: finansowe, księgowe, prawne, coachingowo/psychologiczne, biznesowe
 • Indywidulanego Opiekuna Przedsiębiorstwa Społecznego
 • Wsparcie finansowe:
  • dotacje na tworzenie miejsc pracy*** (73 miejsca), co najmniej 7 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami – do 20 000 zł. – warunek: utrzymanie miejsca pracy przez 18 miesięcy;
  • wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy(do 2000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy) oraz przedłużone wsparcie pomostowe o kolejne 6 m-cy (do 1000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy);
  • wsparcie szkoleniowe i doradcze podnoszące kwalifikacje kadry podmiotów ekonomii społecznej;

Chcesz Założyć Przedsiębiorstwo Społeczne?

Oferujemy:

 • Wsparcie doradcze: finansowe, księgowe, prawne, coachingowo/psychologiczne, biznesowe
 • Indywidulanego Opiekuna Przedsiębiorstwa Społecznego
 • Wsparcie finansowe:
  • dotacje na tworzenie miejsc pracy*** (73 miejsca), co najmniej 7 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami – do 20 000 zł. – warunek: utrzymanie miejsca pracy przez 18 miesięcy
  • wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy(do 2000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy) oraz przedłużone wsparcie pomostowe o kolejne 6 m-cy (do 1000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy);
  • wsparcie szkoleniowe i doradcze podnoszące kwalifikacje kadry podmiotów ekonomii społecznej;


Jesteś Przedstawicielem Podmiotu Ekonomii Społecznej?

Oferujemy:

Doradztwo prawne, marketingowe, finansowe, ds. zamówień publicznych, księgowe

Jesteś Przedstawicielem Przedsiębiorstwa Społecznego?

Oferujemy:

 • Wsparcie doradcze: biznesowe, ds. zamówień publicznych
 • Wsparcie na etapie tworzenia biznes planu: doradztwo finansowe, księgowe, prawne
 • Wsparcie finansowe:
  • dotacje na tworzenie miejsc pracy*** (15 miejsc) – do 20 000 zł. – warunek: utrzymanie miejsca pracy przez 18 miesięcy;
  • wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy(do 2000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy) oraz przedłużone wsparcie pomostowe o kolejne 6 m-cy (do 1000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
mailowy: mhibner@opus.org.pl
telefoniczny: (42) 207 73 39; 509 899 449 
osobisty: w siedzibie Centrum Opus, ul Narutowicza 8/10 ŁódźOpis działań, w tym konkursów realizowanych przed marcem 2019 znajduje się na archiwalnej stronie Centrum OPUS _link do strony.