Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2018-2020Zakończony

Opis projektu: 
Celem projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie III woj. łódzkiego w latach 2018-2020.
Wartość projektu: 6 542 442,50 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 6 369 642,50 zł

Planowane efekty projektu:
 • 32 grup inicjatywnych wypracuje założenia co do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
 • 7 grup inicjatywnych wypracuje założenia co do utworzenia podmiotu reintegracyjnego
 • 30% środowisk przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej;
 • 73 miejsca pracy zostaną utworzone w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;
 • 15 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach
 • 7 miejsc pracy zostanie utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami;
 • 10 % organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą zostanie utworzone w wyniku działalności OWES;
 • o 5% wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych;
 • 88 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu;
 • 150 podmiotów ekonomii społecznej zostanie objętych wsparciem;
 • 88 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w programie;
 • 45 środowisk zostanie objętych wsparciem w projekcie;
 • 42 grupy inicjatywne zostaną objęte wsparciem w projekcie;

W ramach działań projektowych: 

 • wspieramy zakładanie nowych stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych (podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych); 
 • doradzamy w sprawach prawnych, księgowych, finansowych, biznesowych, marketingowych nowym i dojrzałym podmiotom ekonomii społecznej; 
 • tworzymy przyjazne otoczenie, by podmiotom ekonomii społecznej było łatwiej, pracujemy z lokalnymi samorządami, wspieramy pracę partnerstw lokalnych; 
 • uczymy, jak zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i podmiotem ekonomii społecznej; 
 • doradzamy i szkolimy; 
 • nowo tworzonym podmiotom oferujemy wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy, szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości, udział w wizycie studyjnej oraz mikrowsparcie w kwocie do 5000 zł.
 • wspieramy tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych indywidualnym doradztwem, dotacją na utworzenie miejsca pracy (do 20000,00zł) i wsparciem pomostowym przez 6 lub 12 miesięcy; 
 • wspieramy proces przekształcenia się podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społecznej; 
 • weryfikujemy przedsiębiorstwa społeczne; 
 • organizujemy wizyty studyjne. 

Chcesz skorzystać z naszego wsparcia? Skontaktuj się z opiekunem swojego powiatu (doradcą):

 1. Krzysztof Smug – ksmug@opus.org.pl – powiat sieradzki, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański;
 2. Katarzyna Książczak – kksiązczak@opus.org.pl – powiat bełchatowski
 3. Małgorzata Stępień-Dudek – mstepien@opus.org.pl – powiat pajęczański, wieluński, wieruszowski
 4. Wioletta Gawrońska - wgawronska@opus.org.pl –  powiat piotrkowski,
Kontakt telefoniczny: tel. (42) 207 73 39; 509 899 449

Współpracujemy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które prowadzi bazę podmiotów ekonomii społecznej: http://www.es.rcpslodz.pl/index.php

Chcesz złożyć skargę? Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? 

 1. Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu. Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź; tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, email: zarzad@opus.org.pl.
 2. Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Harmonogram udzielania wsparcia 31.01.2019 xls 62,5 KB 22
2 Regulamin uczestnictwa 31.01.2019 doc 258 KB 27
3 Regulamin uczestnictwa 2018 - 2020 12.02.2019 doc 258 KB 34
4 Harmonogram udzielania wsparcia 12.02.2019 xls 62,5 KB 8
5 PEFS_ INSTYTUCJA 25.03.2019 doc 192,5 KB 10
6 PEFS OS. INDYWIDUALNA 25.03.2019 doc 219,5 KB 8
7 wzór_Nowa lista_ PS 25.03.2019 xlsx 44,4 KB 14
8 Zał. nr 1_ Wniosek wraz z oświadczeniami 25.03.2019 doc 87,5 KB 16
9 Zał. nr 2_Karta oceny wniosku o nadanie statusu_PS 25.03.2019 docx 222,31 KB 4
10 Zał. nr 3_Informacja o_ pozytywnej weryfikacji 25.03.2019 doc 37 KB 4
11 Zał. nr 4_Informacja o _negatywnej weryfikacji 25.03.2019 doc 39 KB 0
12 Zał. nr 5_ Karta rozpatrzenia przez RCPS 25.03.2019 doc 51,5 KB 7