Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2018-2020Zakończony

Jeśli chcesz utworzyć miejsca pracy, możesz to zrobić zarówno w nowo utworzonym podmiocie ekonomii społecznej, przedsiębiorstwie społecznych jak i w już istniejącym, wymagającym przekształcenia. 

Podmiot ekonomii społecznej (PES) to organizacje pozarządowe z działalnością gospodarczą i odpłatną oraz spółdzielnie socjalne.

Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot prowadzący działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

UWAGA: Tworzone miejsca pracy powinny być przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne będące w trzeciej grupie osób (oddalone od rynku pracy), niepełnosprawne, bezdomne, chore psychicznie, uzależnione od narkotyków i alkoholu itp. (osób o których mowa art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu).

Chcesz Założyć Podmiot Ekonomii Społecznej?

Oferujemy:

 • Wsparcie doradcze: finansowe, księgowe, prawne, coachingowo/psychologiczne, biznesowe
 • Indywidulanego Opiekuna Przedsiębiorstwa Społecznego
 • Wsparcie finansowe:
  • dotacje na tworzenie miejsc pracy*** (73 miejsca), co najmniej 7 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami – do 20 000 zł. – warunek: utrzymanie miejsca pracy przez 18 miesięcy;
  • wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy(do 2000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy) oraz przedłużone wsparcie pomostowe o kolejne 6 m-cy (do 1000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy);
  • wsparcie szkoleniowe i doradcze podnoszące kwalifikacje kadry podmiotów ekonomii społecznej;

Chcesz Założyć Przedsiębiorstwo Społeczne?

Oferujemy:

 • Wsparcie doradcze: finansowe, księgowe, prawne, coachingowo/psychologiczne, biznesowe
 • Indywidulanego Opiekuna Przedsiębiorstwa Społecznego
 • Wsparcie finansowe:
  • dotacje na tworzenie miejsc pracy*** (73 miejsca), co najmniej 7 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami – do 20 000 zł. – warunek: utrzymanie miejsca pracy przez 18 miesięcy
  • wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy(do 2000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy) oraz przedłużone wsparcie pomostowe o kolejne 6 m-cy (do 1000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy);
  • wsparcie szkoleniowe i doradcze podnoszące kwalifikacje kadry podmiotów ekonomii społecznej;


Jesteś Przedstawicielem Podmiotu Ekonomii Społecznej?

Oferujemy:

Doradztwo prawne, marketingowe, finansowe, ds. zamówień publicznych, księgowe

Jesteś Przedstawicielem Przedsiębiorstwa Społecznego?

Oferujemy:

 • Wsparcie doradcze: biznesowe, ds. zamówień publicznych
 • Wsparcie na etapie tworzenia biznes planu: doradztwo finansowe, księgowe, prawne
 • Wsparcie finansowe:
  • dotacje na tworzenie miejsc pracy*** (15 miejsc) – do 20 000 zł. – warunek: utrzymanie miejsca pracy przez 18 miesięcy;
  • wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy(do 2000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy) oraz przedłużone wsparcie pomostowe o kolejne 6 m-cy (do 1000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
mailowy: mhibner@opus.org.pl
telefoniczny: (42) 207 73 39; 509 899 449 
osobisty: w siedzibie Centrum Opus, ul Narutowicza 8/10 ŁódźOpis działań, w tym konkursów realizowanych przed marcem 2019 znajduje się na archiwalnej stronie Centrum OPUS _link do strony.