"Organizacja na starcie" to projekt, który miał na celu wyposażenie naszego Stowarzyszenia w narzędzia niezbędne do realizacji działalności statutowej w wielu obszarach. Zakup komputera przenośnego wraz z pakietem biurowym i programem antywirusowym oraz niszczarki umożliwił właściwe prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych, a także usprawnił działania promocyjne Stowarzyszenia. Zakup sprzętu stanowił wyposażenie stanowiska pracy w perspektywie, planowanego przez nas w przyszłości, zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością ruchową - absolwenta Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zakupiony program księgowy ułatwił nam rozliczenia związane zarówno z bieżącą, jak i projektową działalnością Stowarzyszenia. Jako młoda organizacja, nie dysponowaliśmy bowiem wcześniej zapleczem narzędziowym, jakie jest niezbędne do rozwoju i efektywnego działania na rzecz środowiska lokalnego, np. na potrzeby aktualnie realizowanego przez nas projektu dofinansowanego ze środków PFRON.
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 500,00

Status:
Zrealizowany