"Organizacja na starcie" to projekt mający na celu wyposażenie naszego Stowarzyszenia w narzędzia niezbędne do realizacji działalności statutowej w wielu obszarach. Zakup komputera przenośnego w wraz z pakietem biurowym i programem antywirusowym oraz niszczarki umożliwi właściwe prowadzenie spraw organizacyjno - administracyjnych oraz ich zabezpieczenie. Ponadto usprawni działania promocyjne Stowarzyszenia. Zakup sprzętu stanowić będzie wyposażenie stanowiska pracy w perspektywie, planowanego przez nas w przyszłości, zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością ruchową - absolwenta Warsztatu Terapii Zajęciowej. Program księgowy ułatwi rozliczenia związane zarówno z bieżącą, jak i projektową działalnością Stowarzyszenia. Jako młoda organizacja, nie dysponujemy zapleczem narzędziowym, jakie jest niezbędne do rozwoju i efektywnego działania na rzecz środowiska lokalnego, np. na potrzeby aktualnie realizowanego przez nas projektu dofinansowanego ze środków PFRON.
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 500,00

Status:
Zrealizowany