Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GMINIE WIERUSZÓW 2024Realizacja

Mikrogranty w Łódzkiem 2024-2026


Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w Gminie Wieruszów 2024 to Program realizowany wspólnie przez Gminę Wieruszów, Fundację STREFA oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy Wieruszów oraz środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach LPM: MIKROGRANTY W GMINIE WIERUSZÓW 2024 grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Gminy Wieruszów i jego mieszkańców w wysokości 

od 2 000,00 zł do 4 000,00 zł  

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Gminy Wieruszów oraz na rzecz gminy i jej mieszkańców dotyczące m.in. rozwoju aktywności lokalnej i promocji gminy.

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć: 

- grupy mieszkańców (grupy nieformalne) składające się z minimum 3 osób pełnoletnich

- organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., działające na terenie gminy Wieruszów i/lub na rzecz jej mieszkańców 

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  29.04.2024 r. do 30.11.2024 r. 

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach w zakładce "do pobrania" zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

od dnia ogłoszenia konkursu do 15.04.2024 r. do godz. 16.00


KONTAKT:  

Aleksandra Wasilewska - awasilewska@opus.org.pl  tel. 504 298 590, koordynacja konkursu LPM 

Renata Rel - rrel@opus.org.pl   tel. 517 805 006, doradztwo merytoryczne

Zbigniew Grądys - kontakt@inkubatorps.pl - tel. 511 214 087, doradztwo dla grup nieformalnych


LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GMINIE WIERUSZÓW 2024

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Renata Rel

Miniatura Renata Rel

Wyślij wiadomość