Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Mikrogranty w Łódzkiem 2024-2026W trakcie realizacji


Celem zadania „Mikrogranty w Łódzkiem” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO.


Zadanie ma charakter regrantingowy, a bezpośrednie grupy docelowe to:

  • Grupy nieformalne/samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawne planujące swoje działania na terenie powiatów: bełchatowski, kutnowski, łęczycki, tomaszowski, Miasto Łódź, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, a jego adresatami będą mieszkańcy i mieszkanki tych powiatów

  • Młode organizacje pozarządowe - organizacja pozarządowa i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowane do 60 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2019 nie większym niż 30 000 zł.

W ramach projektu ogłosimy konkursy i dofinansujemy projekty do maksymalnie 5000zł w konkursie ogólnym oraz w ramach współpracy z poszczególnymi gminami w regionie.

 

___

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.