Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY WIERUSZÓW 2023Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: 
MIKROGRANTY W GMINIE WIERUSZÓW 2023
O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?
W ramach LPM: Mikrogranty w Gminie Wieruszów 2023 grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Gminy Wieruszów i jej mieszkańców w wysokości 
  • od 2 000,00 zł  do 3 000,00 zł 
JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?
  • inicjatywy pobudzające aktywność społeczną mieszkańców Gminy Wieruszów, promujące zdrowy styl życia, wspierające profilaktykę alkoholową ( każda inicjatywa musi być skierowana min. do 10 odbiorców
  • wydarzenia realizowane na rzecz Gminy Wieruszów i jej mieszkańców z uwzględnieniem profilaktyki problemów związanych z używaniem alkoholu oraz profilaktyki innych uzależnień, a w szczególności tematyczne wydarzenia adresowane do dzieci, młodzieży
  • Wszystkie projekty muszą być spójne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieruszów na rok 2022-2025
DLA KOGO KONKURS?
Udział w konkursie mogą wziąć: 
  • grupy mieszkańców (grupy nieformalne) 
  • organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., działające na terenie gminy Wieruszów i na rzecz jej mieszkańców, a szczególnie młode organizacje pozarządowe (wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o rocznym przychodzie za poprzedni rok nie przekraczającym 30 tys. zł).  

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  od 19.06.2023 r. do 30.11.2023 r. 
JAK ZDOBYĆ GRANT?
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od dnia ogłoszenia konkursu do 05.06.2023 r. do godz. 16.00
Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS 
Kontakt:  
Koordynacja: Aleksandra Wasilewska tel. 504 298 590; awasilewska@opus.org.pl;  
Wsparcie merytoryczne: Renata Rel tel. 517 806 006; rrel@opus.org.pl;
Wsparcie dla grup nieformalnych: Zbigniew Grądys tel. 511 214 087; zgradys@opus.org.pl

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY WIERUSZÓW 2023

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Renata Rel

Miniatura Renata Rel

Wyślij wiadomość