Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy wspieranych w 2020 roku projektów powinny obejmować: 
a. wydarzenia realizowane na rzecz Wieruszowa i jego mieszkańców w zakresie: 
- promocji gminy oraz działań mieszkańców, 
- rozwoju lokalnego; 
b. projekty pobudzające aktywność mieszkańców Wieruszowa, w szczególności projekty pobudzające aktywność młodzieży; 
c. projekty wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu Wieruszowa poprzez m in:
- działania edukacyjne dla członków stowarzyszenia, członków zarządu, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji 
- konsultacje i działania doradcze wspierające rozwój organizacji, 
- zakup potrzebnego sprzętu, 
- działania promocyjne, w tym druk materiałów; 
d. niewielkie projekty inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (tzw. mała infrastruktura).
Kwota mikrograntu wynosi od 2000 zł do 4000 zł.
Projekty składane są wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy. 
Termin składania projektów od dnia ogłoszenia konkursu do 22.03.2020. Formularze wniosków wstępnych,  które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane. 
Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 27.04.2020 r. do 31.10.2020 r.

Mikrogranty Wieruszów 2020

Koordynator projektu Jolanta Woźnicka

Miniatura Jolanta Woźnicka

Wyślij wiadomość