Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs w ramach Programu „Mikrogranty w Łódzkiem 2023" czyli Programu realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowanego przez  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w obszarze samoorganizacji oraz pozytywny wpływ na możliwości obywateli w realizacji inicjatyw oddolnych.

MIKROGRANTY, czyli co?
Mikrogranty to środki na wsparcie lokalnych inicjatyw oraz środki na inicjatywy, wzmocnienie potencjału i rozwój młodych organizacji pozarządowych ze wskazanych powiatów województwa łódzkiego w wysokości:
od 1000,00 zł do 5000,00 zł.

Typy projektów powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gmin i miejscowości powiatów woj. łódzkiego wskazanych w Regulaminie oraz na rzecz ww gmin i ich mieszkańców.
Obszar objęty Programem Mikrogranty w Łódzkiem 2023 to powiaty woj. łódzkiego: 
bełchatowski / kutnowski / łęczycki / łowicki / Miasto Łódź / opoczyński / pajęczański / piotrkowski / Piotrków Trybunalski / radomszczański / sieradzki / wieluński / wieruszowski

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK na realizację inicjatywy w ramach KONKURSU NA MIKROGRANTY?
Wnioski na realizację inicjatywy grupy nieformalnej mieszkańców lub na realizację inicjatywy, wzmocnienie potencjału i rozwój młodej organizacji pozarządowej składane są wyłącznie w Generatorze znajdującym się na stronie Operatora: www.opus.org.pl, w zakładce Konkursy

KIEDY złożyć wniosek?
Termin składania wniosków: od dnia ogłoszenia konkursu do 17.07.2023 r (do godziny 16.00). 
Realizacja projektów powinna zawierać się w okresie: od 07.08. 2023 r. do 20.11.2023 r. 

KTO może złożyć wniosek? 
W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy oraz działania na wzmocnienie potencjału i rozwój młodych organizacji podejmowane przez: 

GRUPY NIEFORMALNE - nie mniej niż trzy osoby, mieszkańcy woj. łódzkiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa musi prowadzić działania na terenie ww powiatów woj. łódzkiego oraz na rzecz ich mieszkańców. GN będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW wyłącznie za pośrednictwem wybranej organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o DPPiW użyczającej jej osobowości prawnej (PATRONA). 

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł)

MIKROGRANTY W ŁÓDZKIEM 2023

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Doradca Marta Smejda

Miniatura Marta  Smejda

Wyślij wiadomość

Doradca Anna Olejniczak

Miniatura Anna Olejniczak

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Renata Rel

Miniatura Renata Rel

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość