Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs „Program mikrograntów na realizację inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Sokolniki”  realizowany był w okresie od 03.04.2017 do 30.11.2017 roku przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. 

Zadanie współfinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków lokalnego samorządu. 

Celem głównym programu było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji poza-rządowych z gminy Sokolniki w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw oddolnych przez lokalne młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe.

Wnioski składane w formie elektronicznej jako pdf lub jpg i wysyłane na adres Realizatora opus@opus.org.pl i w formie papierowej podpisane i zamknięte w kopercie w Urzędzie Gminy Sokolniki mogły dotyczyć: zwiększenia roli inicjatyw oddolnych, animowania działań samopomocowych, zwiększenia integracji społecznej, wspierania organizacji pozarządowych z terenu gminy Skomlin.


Wysokość mikrograntów: od 500 do 2000 zł 

Wnioskodawcy i realizatorzy przez cały czas trwania zadania mogli korzystać ze wsparcia doradczego: konsultacja wniosków, pomoc konsultacyjna w realizacji i rozliczaniu, przygotowanie sprawozdania.