Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Mikrogranty Sieradz 2021 - nabór 2Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

Lokalny Program Mikrograntów: Program Mikrodziałań Dla Aktywnych Mieszkańców SIERADZ 2021, 2 nabór czyli Program realizowany wspólnie przez Miasto Sieradz, Fundację „Strefa” i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Miasta Sieradz i przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. 

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez:

GRUPY NIEFORMALNE tj. zespoły osób wspólnie realizujące  lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie, o ile mieści się ono w sferze zadań publicznych określonych  w art. 4 UoDPPioW i będzie odbywało się na terenie Miasta Sieradz i/lub jego adresatami będą mieszkańcy Sieradza. Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna może złożyć wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej.

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z miasta Sieradz, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.

Kwota mikrograntu: od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł  

Pula środków na konkurs wynosi 15 000,00 zł.

Projekty składane są w wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy:

Termin składania projektów od dnia ogłoszenia konkursu do 11.08.2021.

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 17.08.2021 r. do 15.11.2021 

Typy projektów wspieranych w Naborze 2/2021 r powinny obejmować: 

a. wydarzenia realizowane na rzecz Sieradza i jego mieszkańców;

b. projekty pobudzające aktywność mieszkańców Sieradza; 

c.  wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych z terenu Miasta Sieradz, które realizują działania na rzecz mieszkańców miasta (organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.)


Mikrogranty Sieradz 2021 - nabór 2

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość