Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania


Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju  NGO. Typy wspieranych w 2021 roku projektów powinny obejmować: 
a. wydarzenia realizowane na rzecz Sieradza i jego mieszkańców;
b. projekty pobudzające aktywność mieszkańców Sieradza; 
c. niewielkie projekty inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (tzw. mała infrastruktura).
d. wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z terenu Miasta Sieradza, które realizują działania na rzecz mieszkańców.

Kwota mikrograntu musi się mieścić w przedziale od 2000zł do 5000zł.
Projekty wstępne składane są w wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy. 

Termin składania projektów od dnia ogłoszenia konkursu do 08.06.2020. Formularze wniosków wstępnych,  które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane. 
Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 01.07.2021 r. do 15.11.2021 r.


Mikrogranty Sieradz 2021

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość