1. Przeprowadzono 2 edycje konkursu w marcu i we wrześniu 2018 roku.
  2. W ramach pierwszej edycji wpłynęło 35 wniosków, a do realizacji przekazano 10 projektów na łączną kwotę – 41.998,00 PLN
  3. W drugiej edycji do konkursu wpłynęło 16 wniosków organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Z tej puli po ocenie Komisji Oceny Wniosków, do dofinansowania zostało przeznaczonych 13 działań. Łączna kwota wsparcia 53.000,00 PLN.
  4. Łączna kwota wsparcia w obu edycjach wyniosła: 94.998,00 PLN na realizacje 23 inicjatyw.
  5. Bezpośredni udział w działaniach Programu wzięło ponad półtora tysiąca mieszkańców Sieradza.
Celem konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców oraz wzmocnienie młodych organizacji pozarządowych.
Zakres projektów:
  1. rozwój inicjatyw lokalnych związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego  i aktywności mieszkańców Miasta Sieradz
  2. rozwój młodych organizacji pozarządowych (do 30 m-cy działania, przychód za rok 2017)
O jakie mikrogranty można aplikować?
  • od 1 000 zł do 4 000 zł – w przypadku inicjatyw lokalnych.
  • od 1 000 zł do 5 000 zł – w przypadku młodej organizacji;
Dla kogo jest konkurs?
Udział w konkursie mogą wziąć działające na rzecz miasta Sieradz 
  1. organizacje pozarządowe
  2. grupy nieformalne/samopomocowe za pośrednictwem lokalnych organizacji.
Nabór wniosków: 27.08. –  02.10.2018 
Czas realizacji działań w ramach programu:  10.10 -10.12.2018r.