Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
 1. Przeprowadzono 2 edycje konkursu w marcu i we wrześniu 2018 roku.
 2. W ramach pierwszej edycji wpłynęło 35 wniosków, a do realizacji przekazano 10 projektów na łączną kwotę – 41.998,00 PLN
 3. W drugiej edycji do konkursu wpłynęło 16 wniosków organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Z tej puli po ocenie Komisji Oceny Wniosków, do dofinansowania zostało przeznaczonych 13 działań. Łączna kwota wsparcia 53.000,00 PLN.
 4. Łączna kwota wsparcia w obu edycjach wyniosła: 94.998,00 PLN na realizacje 23 inicjatyw.
 5. Bezpośredni udział w działaniach Programu wzięło ponad półtora tysiąca mieszkańców Sieradza.
Celem konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców oraz wzmocnienie młodych organizacji pozarządowych.
Zakres projektów:
 1. rozwój inicjatyw lokalnych związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego  i aktywności mieszkańców Miasta Sieradz
 2. rozwój młodych organizacji pozarządowych (do 30 m-cy działania, przychód za rok 2017)
O jakie mikrogranty można aplikować?
 • od 1 000 zł do 4 000 zł – w przypadku inicjatyw lokalnych.
 • od 1 000 zł do 5 000 zł – w przypadku młodej organizacji;
Dla kogo jest konkurs?
Udział w konkursie mogą wziąć działające na rzecz miasta Sieradz 
 1. organizacje pozarządowe
 2. grupy nieformalne/samopomocowe za pośrednictwem lokalnych organizacji.
Nabór wniosków: 27.08. –  02.10.2018 
Czas realizacji działań w ramach programu:  10.10 -10.12.2018r.