Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW VII EDYCJA W GMINIE RZGÓW 2023Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW VII EDYCJA 
W GMINIE RZGÓW 2023
O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?
W ramach LPM: Program Mikrodziałań Dla Aktywnych Mieszkańców VII Edycja w Gminie Rzgów 2023 grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Gminy Rzgów i jego mieszkańców w wysokości 
  • od 2 500,00 zł  do 3 500,00 zł (na inicjatywy grup nieformalnych i ngo
  • od 2 500,00 zł do 4 000,00 zł (dla młodych organizacji pozarządowych)

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?
Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Gminy Rzgów oraz na rzecz gminy i jej mieszkańców dotyczące m.in. rozwoju aktywności lokalnej i promocji gminy.

DLA KOGO KONKURS?
Udział w konkursie mogą wziąć: 
  • grupy mieszkańców (grupy nieformalne) 
  • organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., działające na terenie gminy Rzgów i na rzecz jego mieszkańców, a szczególnie młode organizacje pozarządowe (wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o rocznym przychodzie za poprzedni rok nie przekraczającym 30 tys. zł).  

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  od 24.05.2023 r. do 15.11.2023 r. 
JAK ZDOBYĆ GRANT?
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od dnia ogłoszenia konkursu do 28.04.2023 r. do godz. 16.00
Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS 
Kontakt:  
Koordynacja i wsparcie merytoryczne: Aleksandra Wasilewska tel. 504 298 590; awasilewska@opus.org.pl;  
Wsparcie dla grup nieformalnych: Zbigniew Grądys tel. 511 214 087; zgradys@opus.org.pl

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW VII EDYCJA  W GMINIE RZGÓW 2023

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość