Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY MOKRSKO 2023Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w Gminie Mokrsko 2023 to Program realizowany wspólnie przez Gminę Mokrsko, Fundację STREFA oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy  Mokrsko oraz środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030


O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach LPM: MIKROGRANTY W GMINIE MOKRSKO 2023 grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Gminy Mokrsko i jego mieszkańców w wysokości

od 2 000,00 zł do 4 000 zł  


JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Gminy Mokrska oraz na rzecz gminy i jej mieszkańców dotyczące m.in. rozwoju aktywności lokalnej i promocji gminy.


DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć: 

  • grupy mieszkańców (grupy nieformalne

  • organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., działające na terenie gminy Mokrsko i na rzecz jego mieszkańców 


CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  06.06.2023 r. do 15.11.2023 r. 


JAK ZDOBYĆ GRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od dnia ogłoszenia konkursu
do 22.05.2023 r. do godz. 16.00


KONTAKT:  

Aleksandra Wasilewska - awasilewska@opus.org.pl 504 298 590, koordynacja konkursu LPM 

Aleksandra Sopala - asopalal@opus.org.pl  797 544 229, doradztwo merytoryczne

Krzysztof Smug – ksmug@opus.org.pl 534 543 559, doradztwo merytoryczne

Zbigniew Grądys - zgradys@opus.org.pl - doradztwo dla grup nieformalnych

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY MOKRSKO 2023

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość