Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Mikrogranty Ładzice 2021 - nabór 2Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w Gminie Ładzice 2021 Edycja II, Nabór 2 , czyli Program realizowany wspólnie przez Gminę Ładzice, Fundację Strefa, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy Ładzice i przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. 

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez:

GRUPY NIEFORMALNE - nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa musi prowadzić działania na terenie gminy Ładzice, a jego adresatami będą mieszkańcy gminy. GN będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW  za pośrednictwem innej organizacji pozarządowej (tzw. patrona). 

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji/podmiotu za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł)

Kwota mikrograntu: do 3 000,00 zł  - Pula środków na konkurs wynosi 15 000,00 zł.

Projekty wstępne składane są w wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy:

Termin składania projektów od dnia ogłoszenia Konkursu do 09.08.2021.

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 16.08.2021 r. do 14.11.2021 

Typy wspieranych w 2021 r projektów powinny obejmować: 

- inicjatywy i wydarzenia realizowane na terenie Gminy ŁADZICE na rzecz Gminy i jej mieszkańców;

- inicjatywy dotyczące wdrażania projektów pobudzających aktywność mieszkańców Gminy ŁADZICE.

- wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych (organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.)

Mikrogranty Ładzice 2021  - nabór 2

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość