Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W KUTNIE 2023Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023


Lokalny Program Mikrograntów: MIKROGRANTY W KUTNIE 2023 to Program realizowany wspólnie przez Miasto Kutno, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, finansowany z Budżetu Miasta Kutno.

1. Celem Programu LPM: MIKROGRANTY W KUTNIE 2023 jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców miasta Kutna i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Typy wspieranych projektów powinny dotyczyć działań z zakresu:

    a. kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

    b. promocji marki Kutna - miasta róż i projektów różanych,

    c. edukacji

    d. ekologii,

    e. sportu i turystyki,

    f. ochrony i promocji zdrowia,

    g. profilaktyki uzależnień

Projekty powinny obejmować:

    a. wydarzenia realizowane na rzecz miasta Kutna i jego mieszkańców

    b. inicjatywy pobudzające aktywność mieszkańców miasta Kutna, w szczególności młodzieży (od 11 do 18 roku życia) i seniorów (powyżej 60 roku życia);

Projekty powinny być realizowane na terenie miasta Kutna i jego najbliższej okolicy.

2. Termin składania wniosków: od dnia ogłoszenia Konkursu do 8.05.2023 r, (poniedziałek) do godziny 16.00

3. Okres realizacji projektów: od 15.06.2023 r. do 31.10.2023 r. 

4. Podmioty uprawnione:

   a. grupy mieszkańców miasta Kutna

b. organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. UWAGA: W konkursie mogą wziąć udział te ww. podmioty z terenu miasta Kutna lub działające na rzecz miasta Kutna i jego mieszkańców.

6. Kwota mikrograntu:  od 1 000, 00 zł do 4 000,00 zł 

7. Pula środków w konkursie: 111 000,00 zł  

8. UWAGA: Nie są wymagane wkłady własne (finansowe, osobowe, rzeczowe).

9. UWAGA: Wnioski składane są wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: w zakładce Konkursy.


LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W KUTNIE 2023

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Doradca Anna Olejniczak

Miniatura Anna Olejniczak

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość