Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

MIKROGRANTY DLA SENIORÓW 2023Ocena projektów

Mikrogranty dla Seniorów


WAŻNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ze względu na problemy techniczne   Termin zakończenia naboru wniosków został przesunięty na 23 MAJA (wtorek) na godz. 16.00Celem zadania Mikrogranty dla Seniorów 2023 jest wspieranie projektów z zakresu promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz integracji i aktywizacji społecznej osób starszych z uwzględnieniem profilaktyki problemów związanych z używaniem alkoholu, w tym:

a) promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej;

b) podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;

c) działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się oraz osób z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy;

d) szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;

e) promowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej;

f) rozwój i wsparcie aktywności umysłowej oraz sportowo-rekreacyjnej osób starszych, jako alternatywy dla spożywania alkoholu;

g) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.


Wszystkie projekty muszą być realizowane na terenie Łodzi i adresowane do osób starszych (60+) zamieszkujących Łódź. 

Wnioski projektów składane są wyłącznie za pośrednictwem generatora ofert dostępnym na stronie: opus.org.pl

W przypadku problemów związanych z wypełnianiem formularza WNIOSKU za pośrednictwem generatora, zapraszamy do kontaktu z doradcą Centrum Opus, który pomoże z przepisaniem i wysłaniem Waszego projektu.


Termin składania wniosków: od daty ogłoszenia do 22.05.2023 do godz. 16:00

Termin rozmów/prezentacji: od 05.06.2023 do 07.06.2023

Okres realizacji projektów: od 14.06. 2023  do 13.11.2023

Wnioskowana kwota: do 5 000 zł


MIKROGRANTY DLA SENIORÓW 2023

Koordynator projektu Marta Rąkowska-Gromadzka

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość