Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

MIKROGRANTY DLA SENIORÓW 2023Zakończony

Mikrogranty dla Seniorów

`

Celem zadania Mikrogranty dla Seniorów 2023 jest wspieranie projektów z zakresu promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz integracji i aktywizacji społecznej osób starszych z uwzględnieniem profilaktyki problemów związanych z używaniem alkoholu, w tym:

a) promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej;

b) podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;

c) działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się oraz osób z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy;

d) szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;

e) promowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej;

f) rozwój i wsparcie aktywności umysłowej oraz sportowo-rekreacyjnej osób starszych, jako alternatywy dla spożywania alkoholu;

g) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.


Wszystkie projekty muszą być realizowane na terenie Łodzi i adresowane do osób starszych (60+) zamieszkujących Łódź. 

Wnioski projektów składane są wyłącznie za pośrednictwem generatora ofert dostępnym na stronie: opus.org.pl

W przypadku problemów związanych z wypełnianiem formularza WNIOSKU za pośrednictwem generatora, zapraszamy do kontaktu z doradcą Centrum Opus, który pomoże z przepisaniem i wysłaniem Waszego projektu.


Termin składania wniosków: od daty ogłoszenia do 22.05.2023 do godz. 16:00

Termin rozmów/prezentacji: od 05.06.2023 do 07.06.2023

Okres realizacji projektów: od 14.06. 2023  do 13.11.2023

Wnioskowana kwota: do 5 000 zł


MIKROGRANTY DLA SENIORÓW 2023

Koordynator projektu Marta Rąkowska-Gromadzka

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość