Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Mikrogranty dla seniorów 2018Zakończone

Mikrogranty dla Seniorów

Celem głównym Konkursu w ramach “Mikrograntu dla seniorów” było zwiększenie liczby podejmowanych przez mieszkańców i lokalne organizacje pozarządowe inicjatyw w formie projektów mikrograntowych  w okresie październik-listopad 2018. 

Mikrodziałania mogły obejmować:

 • działania realizowane na terenie Miasta Łodzi, skierowane do mieszkańców Łodzi
 • w wieku 60+
 • promować wolontariat
 • i pomoc sąsiedzką oraz
 • aktywizować społecznie starszych  mieszkańców Miasta Łodzi.
Zakres projektów:
 • promowanie oraz rozwój wolontariatu
 • i samopomocy sąsiedzkiej
 • podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się
 • działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się
 • szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej
 • aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
 • aktywność sportowo-rekreacyjna osób starszych
 • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym
Czas realizacji działań w ramach programu: 15.10.2018- 30.11.2018.
O jakie mikrogranty można było aplikować?
 • 1 000,00 zł – 8 000,00 zł – organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
 • w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 1 000,00 zł – 3 000,00 zł – grupy nieformalne.
Dla kogo był konkurs? 
Udział w konkursie mogły wziąć:
 • łódzkie grupy i organizacje które działają na rzecz osób starszych na terenie Łodzi
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • grupy nieformalne za pośrednictwem lokalnych organizacji „patronów”.
Nabór wniosków: 17.09.2018  – 28.09.2018 (piątek) do godziny 16.00.

Wnioski tzw. Fiszki projektowe – można było przesyłać na adres e mail:  opus@opus.org.pl w formie pliku PDF wypełnionego w edytorze tekstu.

Przez czas trwania naboru wniosków i dostępni byli doradcy Centrum OPUS.