Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Miejski Program Mikrograntów w Łodzi 2019Zakończony

Realizując Miejski Program Mikrograntów w 2019 chcemy mocniej zaangażować łodzianki i łodzian w działania na rzecz swojego otoczenia. Celem projektu jest zwiększenie liczby podejmowanych przez mieszkanki i mieszkańców Łodzi oraz lokalne organizacje pozarządowe inicjatyw w formie projektów mikrograntowych. 

Planowane działania: 

1. konkurs mikrograntów, w którym mogą wziąć udział: 

  • organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Łodzi na rzecz jej mieszkańców,
  • grupy nieformalne (min. 3 osoby mieszkające w Łodzi) składające wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w ustępie 1 a), organizacja pozarządowa i podmiot z art. 3 ust. 3 pełnić będą rolę Patrona dla grupy nieformalnej. W przypadku grup, w skład których wchodzą osoby małoletnie, co najmniej jedna osoba musi być pełnoletnia

Pula środków na konkurs to 180 000,00zł, czyli ponad 30 mikrodziałań w na terenie Łodzi, w tym w szczególności:

  • działania edukacyjne (np. kursy, warsztaty, szkolenia);
  • działania kulturalne (np. koncerty w parkach, wystawy plenerowe) 
  • działania dotyczące małej infrastruktury ogólnodostępnej dla mieszkańców, za zgodą właściciela terenu (np. ławki, trawniki, nasadzenia zieleni). Zgodę właściciela i wszystkie kwestie formalne związane z tym typem projektu należy zamknąć do momentu podpisania umowy o dofinansowanie z Operatorem. 


2. Forum Sąsiedzkie 

Dwa spotkania dla aktywnych mieszkanek i mieszkańców Łodzi, podczas których będzie okazja do wymiany doświadczeń oraz dzielenia się pomysłami na działania na rzecz swojego środowiska. 


Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowanemu Budżetu Miasta Łodzi oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin Miejskiego Programu Mikrograntów 2019 (korekta) 15.05.2019 doc 507 KB 101
MPM Łódź 2019 O projekcieAktualności

Koordynator projektu Jolanta Woźnicka

Miniatura Jolanta Woźnicka

Wyślij wiadomość

Koordynator projektu Aleksandra Reszka

Miniatura Aleksandra Reszka

Wyślij wiadomość