Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Realizacja Programu zakładała następujące etapy działań:

  • Etap 1 działania informacyjno – edukacyjne, ogłoszenie konkursu i nabór wniosków realizowany w okresie luty-czerwiec 2017. 
  • Etap 2 wybór projektów do realizacji i podpisanie umów, przekazanie środków na realizację inicjatyw realizowany w okresie czerwiec-wrzesień 2017.
  • Etap 3 monitoring realizowanych przedsięwzięć, rozliczenie przedsięwzięć realizowany w okresie wrzesień-grudzień 2017.

  1. Do konkursu wpłynęło 21 wniosków organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
  2. Z tej puli po ocenie Komisji Oceny Wniosków, do dofinansowania zostało przeznaczonych 13 działań.
  3. Bezpośredni udział w działaniach Programu wzięło ponad 1,3 tysiąca mieszkańców Sieradza.