Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w gminie Wieluń 2023Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

KONKURS 
LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY W GMINIE WIELUŃ 2023 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?
W ramach LPM: Mikrogranty w Gminie WIELUŃ 2023 grupy nieformalne i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Gminy WIELUŃ i jej mieszkańców polegające na:
  • organizacji jednodniowego wydarzenia/imprezy/spotkania/konferencji w okresie od 20.11.2023 do 15.12.2023 r.

WYSOKOŚĆ MIKROGRANTU: od 3 000,00 zł do 5 000,00 zł 

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?
Typy projektów powinny obejmować działania związane z realizacją Celu VI GPPiRPAoPN na rok 2023 - Dofinansowanie lokalnych imprez promujących zdrowy styl życia, czyli powinny obejmować w szczególności:
  • inicjatywy wspierające profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną (m.in. upowszechnianie wiedzy o mechanizmach uzależnień) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
  •  wydarzenia realizowane na rzecz Gminy Wieluń i jej mieszkańców z uwzględnieniem profilaktyki problemów związanych z używaniem alkoholu oraz profilaktyki innych uzależnień, a w szczególności tematyczne wydarzenia adresowane do osób uzależnionych oraz rodzin osób z problemem alkoholowym; organizację debat o narkomanii z udziałem nauczycieli i rodziców, poczęstunek itd.

UWAGA! 
Wszystkie projekty muszą być spójne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wieluń na rok 2023! ( dokument dostępny w zakładce do pobrania )

DLA KOGO KONKURS?
  • dla grup mieszkańców - grup nieformalnych (nie mniej niż trzy osoby - mieszkańcy Gminy WIELUŃ lub działające na jej rzecz i jej mieszkańców wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej) 
  • dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003r., które mają siedzibę na terenie Gminy WIELUŃ lub działają na jej rzecz i jej mieszkańców.  

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  od 20.11.2023 r. do 15.12.2023 r.

JAK ZDOBYĆ GRANT?
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 30.10.2023 r. do 13.11.2023 r.

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS. 

Doradztwo: 
Aleksandra Wasilewska  awasilewska@opus.org.pl; tel. 504 298 590
Marta Rąkowska-Gromadzka mgromadzka@opus.org.pl tel. 797 548 832; 

Wsparcie dla grup nieformalnych: 
Zbigniew Grądys zgradys@inkubatorps.pl tel. 511 214 087;

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w gminie Wieluń 2023

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość