Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w GMINIE ŁADZICE 2023 Edycja VZakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w Gminie Ładzice 2023 Edycja V czyli Program realizowany wspólnie przez gminę Ładzice, Fundację STREFA i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy Ładzice.


Celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii innych substancji psychoaktywnych oraz promocji zdrowia.

Mikrogranty to środki na wsparcie lokalnych inicjatyw w wysokości do 4 000,00 zł

Projekty składane są wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: www.opus.org.pl, w zakładce Konkursy


Termin składania wniosków: od 07.08.2023 r. do 14.08.2023 r. (do godz.16.00)

Realizacja projektów powinna zawierać się w okresie: od 18.08.2023 r. do 10.09.2023 r.


W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ładzice.

Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty w GMINIE ŁADZICE 2023 Edycja V

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Doradca Marta Smejda

Miniatura Marta  Smejda

Wyślij wiadomość