Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: EKO-MIKROGRANTY WIERUSZÓW 2022Realizacja

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

„Lokalny Program Mikrograntów: EKO_MIKROGRANTY Wieruszów 2022" czyli Program realizowany wspólnie przez Gminę Wieruszów, Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Gminy Wieruszów i ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Mikrogranty to środki na wsparcie lokalnych inicjatyw w wysokości do 3 000,00 zł

Projekty składane są wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: www.opus.org.pl, w zakładce Konkursy

Termin składania wniosków: od 02.03.2022 do 16.03.2022 r. ( do godz.16.00)

Realizacja projektów powinna zawierać się w okresie: od 01.04. 2022 r. do 30.11.2022 r.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Typy projektów powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gminy Wieruszów oraz na  rzecz gminy i jej mieszkańców. 

Uwaga! W roku 2022 preferowane są działania związane z: ekologią, zdrową żywnoscią, produktami naturalnymi (kosmetyki, preparaty ziołowe itp)

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez:

GRUPY NIEFORMALNE - nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa musi prowadzić działania na terenie gminy Wieruszów, a jego adresatami będą mieszkańcy gminy Wieruszów. GN będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW  za pośrednictwem innej organizacji pozarządowej (tzw. patrona). 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem młodych organizacji (organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł) 

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW:  EKO-MIKROGRANTY WIERUSZÓW 2022

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Koordynator projektu Aleksandra Wasilewska

Miniatura Aleksandra Wasilewska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość