Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzkie Centrum ObywatelskieW trakcie realizacji


Termin realizacji: 01.03.2021 – 31.12.2021

Projekt partnerski realizowany przez Centrum OPUS we współpracy z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego http://ferso.org/

Grupa docelowadziałające na terenie Miasta Łodzi: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, inicjatywy obywatelskie oraz grupy obywateli planujących utworzenie stowarzyszenia, podmiotu ekonomii społecznej czy partnerstwa lokalnego.


Działania:

I. Działania wspierające (realizowane przez Centrum OPUS):

1.1. prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego (w tym specjalistycznego); (200 h 2021).  Jest to usługa indywidualna lub grupowa i jest świadczona przez doradcę w różnych formach (spotkanie, doradztwo telefoniczne, online). Może mieć charakter jednorazowego spotkania lub dłuższego procesu

Zakres tematyczny doradztwa obejmuje m.in.:

wsparcie w zakładaniu organizacji pozarządowych (od pracy nad doborem formy prawnej, konstruowania statutu po rejestrację w KRS lub innych rejestrach)

doradztwo prawne w zakresie działania organizacji

doradztwo księgowo-finansowe

doradztwo w zakresie pozyskiwania środków (pomoc w przygotowaniu ofert, wybór źródeł finansowania)

doradztwo w zakresie zatrudniania osób w ngo (od zlecenia po um. o pracę, obowiązki pracodawcy)

doradztwo w zakresie rozwoju działań ekonomicznych organizacji jako podmiotu ES

doradztwo biznesowe dla PES i PS.

1.2 Podcasty edukacyjne - w ramach wsparcia ŁCO powstanie min. 6 podcastów tematycznych dot. działania NGO


2. wsparcie techniczne:

2.1 biuro coworkingowe stacjonarne: dostęp  do lokalu przy ul. Narutowicza 8/10 obejmujący:

dwie sale konferencyjno - warsztatowe do 10 osób wyposażone we flipchart, a jedna również w TV 

sala konferencyjna mogąca pomieścić do 50 osób

sala spotkań do 7 osób

sala pracy kreatywnej - przystosowana do nieformalnych spotkań/ warsztatów (puffy  zamiast krzeseł)

sala do pracy indywidualnej ze stanowiskiem komputerowym i z dostępem do drukarki/ksero

internet szerokopasmowy w systemie wi-fi.

biblioteka

20 namiotów do wypożyczenia na imprezy plenerowe + stoliki turystyczne

3 rzutniki do wypożyczenia i 1 ekran na stelażu

Nasze sale są dostępne przez 6 dni w tygodniu: (od poniedziałku do soboty), min. 8 godz. dziennie, w tym dwa dni robocze także do 20.00

Ze względu na ograniczenia wynikające z zaleceń Sanepidu obecnie sale mogę przyjąć maksymalnie  5 os. 

2.2 Biuro coworkingowe online- w ramach wsparcia bezpłatnie dostępne są dla organizacji platformy do pracy  online: 

platforma Meet

platforma ZOOM.

2.3 Studio nagrań do produkcji podcastów (pomieszczenie, oświetlenie, nagłośnienie, wsparcie specjalisty ds.promocji).

II. Działania integracyjno – edukacyjne (realizowane przez Fundację FERSO)

1. Szkolenia/warsztaty stacjonarne i online.

2. Spotkania integracyjno –międzysektorowe. 

3. Spotkania specjalistyczne edukacyjne stacjonarne i online.

4. Badanie potrzeb i konsultacje nt. oczekiwań organizacji


Zadanie Łódzkie Centrum Obywatelskie jest współfinansowane ze środków miasta Łodzi.

Podcast Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych OPUS realizowany w ramach Łódzkiego Centrum Obywatelskiego (projekt pt. "Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego" finansowany z dotacji Miasta Łódź).


W poprzednim odcinku #OPUSowypodcast przedstawiliśmy różnice między umową zleceniem a umową o dzieło.
A jaka jest alternatywa dla tych umów?
O działalności nierejestrowej opowiada Ewelina Piechota-Gawin z Centrum OPUS.

W dzisiejszym odcinku #OPUSowypodcast Ewelina Piechota-Gawin opowiada o umowie zlecenia i umowie o dzieło. Czym różnią się te umowy? O czym koniecznie należy pamiętać i co wynika z najważniejszych orzeczeń sądowych w tym temacie? Posłuchajcie.

A już w następnym odcinku przedstawimy alternatywę dla umów zlecenia i o dzieło czyli działalność nierejstrową.
Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań... dlatego dzisiaj przypominamy o obowiązku sprawozdawczym fundacji. 

Sprawozdanie z działalności musi być złożone do końca roku kalendarzowego. O tym, jakie informacje należy w nim umieścić, skąd pobrać wzór, w jaki sposób i do kogo przesłać, co w sytuacji gdy nie dotrzymamy terminu - opowiada doradca Centrum OPUS Krzysztof Smug.

Z dzisiejszego odcinka dowiecie się, co to jest działalność odpłatna organizacji pozarządowych, czym różni się ona od działalności gospodarczej i na jakie "pułapki" musimy uważać chcąc pobierać odpłatność za swoją działalność statutową.

Katarzyna Książczak - doradczyni Centrum OPUS i trenerka specjalistyczna z zakresu szeroko rozumianych finansów oraz ekonomizacji działań NGO.

Jakie obowiązki wobec ZUS wiążą się z zawarciem umów cywilnoprawnych?

Z najnowszego odcinka OPUS-owego Podcastu dowiecie się m.in. jakie obowiązki wiążą się z zawarciem przez organizację umowy cywilnoprawnej, jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z umową zleceniem czy umową o dzieło, jakie ogólne zasady dotyczą wystawienia rachunku, wypłaty wynagrodzenia, opłaty podatku i składek, a także o czym musimy pamiętać kończąc rok kalendarzowy.

Przydatne linki:
Umowa cywilnoprawna (umowa-zlecenie i o dzieło) - Poradnik - ngo.pl
Umowa-zlecenie w fundacji, stowarzyszeniu - Artykuł - ngo.pl
Jak finansować działania organizacji?

Czasem przeszkoda w realizacji idei, planów, pomysłów okazuje się prozaiczna, ale istotna - jest nią brak środków na działanie.

Jakie są możliwe źródła finansowania działań w trzecim sektorze? Czy mogą o nie występować tylko zarejestrowane podmioty takie jak stowarzyszenia i fundacje? Czy grupa osób chcąca zrealizować wspólnie jakąś inicjatywę może otrzymać dofinansowanie swojego projektu?

O czym należy pamiętać, szukając funduszy na działalność organizacji czy realizację projektu?

Gdzie szukać informacji o konkursach, naborach?

 

O poszukiwaniu środków na działanie rozmawiamy z Wiolettą Gawrońską i Anną Pakowską.


Jeśli chcecie wiedzieć więcej, koniecznie zaglądajcie na naszą stronę oraz obserwujcie nas w mediach społecznościowych (@CentrumOPUS znajdziecie na Facebooku i Instagramie).

 

Poniżej linki do stron, o których mówiły nasze rozmówczynie:

www.opus.org.pl

Centrum Inwestycji Społeczno Ekonomicznych (cise.org.pl)

www.inkubatorps.pl

www.ngo.pl

www.witrynawiejska.org.pl

www.niw.gov.pl

www.eurodesk.pl

www.funduszobywatelski.pl

www.batory.org.pl

www.pafw.pl

www.fanimani.pl

samorządowe Biuletyny Informacji Publicznej (BIP)

np. https://bip.uml.lodz.pl/

fundacje prywatne np. banków czy korporacji

Twarde i miękkie aspekty angażowania wolontariuszy.

 

Zapraszamy do wysłuchania odcinka OPUS-owego podcastu poświęconego angażowaniu wolontariuszy. Rozmawiamy z Magdaleną Korczyk-Waszak: doradczynią w ramach Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, trenerką i mentorką wolontariatu.

Poruszamy temat współpracy organizacji z wolontariuszami. Dowiecie się m.in. jak zorganizować współpracę z wolontariuszami, co to znaczy, że organizacja jest przyjazna wolontariuszom, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach takich jak pandemia lub konflikt wewnątrz zespołu, co robić, by nie czuć się zniechęconym i nie zniechęcić innych, usłyszycie też o wielu inspirujących pomysłach.

 

Poniżej umieszczamy linki do stron, o których mówiła nasza gościni oraz kilka dodatkowych inspiracji:

Regionalne Centrum Wolontariatu Centerko : www.centerko.org, https://www.facebook.com/centerko Program Dobry Wolontariat - Organizacja przyjazna wolontariuszom

www.dobrywolontariat.pl Korpus Solidarności

www.korpussolidarnosci.gov.pl Grupa Wolontarystyczna Agrafka

https://www.facebook.com/Grupa-Wolontarystyczna-AGRAFKA-171518512895100 Fundacja FERSO (wolontariat zagraniczny)

https://www.facebook.com/Fundacja-Ferso-181753931860255 Stowarzyszenie Carpe Diem po Charłupsku

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Carpe-Diem-po-Char%C5%82upsku-104668031169902