Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019Zakończone

Łódź Naukowa

Procedura wyboru projektów obejmuje dwa etapy:
- ocenę formalną,
- ocenę merytoryczną.

  1. Ocena formalna dokonywana będzie w oparciu o kryteria opisane w załączniku nr 1 Kryteria oceny formalnej (na zasadzie spełnia/nie spełnia):
  2. Ocena formalna odbywa się w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia naboru wniosków. Formularze, które wpłyną po terminie końca naboru nie będą rozpatrywane.

Wnioski składane są przez wnioskodawców/realizatorów poprzez generator wniosków dostępny na stronie Operatora www.opus.org.pl. Nie trzeba składać wersji papierowej wniosku.

Ogłoszenie o naborze wniosków jest publikowane na stronach: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/; www.ngo.pl oraz na stronie internetowej Operatora www.opus.org.pl. Ponadto Operator może równocześnie opublikować ogłoszenie o naborze wniosków w lokalnej prasie lub innych wybranych mediach lokalnych i regionalnych.

Ogłoszenie wyników następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej na stronie internetowej Operatora. Lista zostanie wywieszona najpóźniej 15.04.2019 r. Po ogłoszeniu wyników konkursu Operator kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu potwierdzenia woli realizacji projektu. W przypadku rezygnacji jednego z nich, dotację otrzymuje kolejny wskazany przez Operatora.

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 12 kwietnia do 30 listopada 2019 r.

Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019

Koordynator projektu Anna Pakowska

Miniatura Anna Pakowska

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość