Centrum OPUS

Aktualność

Łódź. Konkurs na pakiety rozwojowe - 5000 zł na dobry start.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START” - EDYCJA – MIASTO ŁÓDŹ 2020 ogłasza nabór na:

PAKIETY ROZWOJOWE dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej;

Konkurs dotyczy tylko grup i organizacji z terenu Łodzi.

W ramach pakietu rozwojowego grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  • wsparcie coacha / doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy;
  • szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości;
  • wyjazd na wizycie studyjnej minimum 1 przedstawiciela/przedstawicielki grupy/organizacji;
  • mikrowsparcie w kwocie 5000 zł na rozwój swojej organizacji ;
  • dostęp do bezpłatnej przestrzeni coworkingowej (sale warsztatowe, konferencyjne i indywidualne miejsca pracy)
  • możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, finansowego, itp.

Mikrowsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry,  zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

Okres realizacji działań w ramach mikrowsparcia to max. 10 miesięcy – od  01.01.20 r. do 31.10.20 r.

Wnioski składane są wyłącznie mailowo na adres: apakowska@opus.org.pl

Termin składania wniosków  24.11.2019 do godziny 23.59.

Poniżej załączony jest regulamin konkursu wraz załącznikami.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:
Agnieszka Furmaniak afrumaniak@opus.org.pl
Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl
Monika Hibner mhibner@opus.org.pl
Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl.


Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) .

oraz w ramach Łódzkiego Centrum Obywatelskiego finansowanego z budżetu miasta Łodzi.


Załączniki

Może Cię zainteresować