Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Koordynator / Koordynatorka projektu finansowanego ze środków EFS

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS poszukuje osoby na stanowisko:
Koordynator / Koordynatorka projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat 

Praca stacjonarna w biurze Centrum OPUS w Łodzi.

Data rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2024 r.*


Zakres zadań:

 1. prowadzenie projektu zgodnie z wnioskiem i wytycznymi dot. EFS w ramach Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 ;

 2. dbałość o realizację działań projektowych zgodnie z  harmonogramem i budżetem projektowych,

 3. monitoring postępu rzeczowo - finansowego projektu, w tym wskaźników projektowych,

 4. przygotowanie wniosków o płatność,

 5. kontakt z IP,

 6. wyłonienie wykonawców usług zgodnie z wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków

 7. dbanie o dokumentację z działań merytorycznych projektu

 8. dbanie o terminowość płatności oraz o harmonogramy płatności,

 9. ocena kwalifikowalności wydatków zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz umowami o dofinansowanie,

 10. opisywanie dokumentacji finansowo-kadrowej zgodnie z wytycznymi,

 11. prowadzenie bazy personelu i uczestników projektu

 12. nadzór nad rozliczaniem pomocy de minimis;

 

Wymagania:

 1. Min. 3 lata doświadczenia w koordynacji projektów finansowanych z EFS, w tym w szczególności w ramach działań społecznych (oś IX w okresie programowania 2014-2020).

 2. Znajomość  systemu SL.

 3. Znajomość zasad kwalifikowalności, wytycznych dot. wdrażania projektów.

 4. Doświadczenia w pracy z zespołami projektowymi.

 5. Mile widziana doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów z programami dotacyjnymi.

Oferujemy: 

 • umowa o pracę, w wymiarze 1 etat, lub inna forma zatrudnienia*

 • pracę w dynamicznym zespole,

 • wynagrodzenie w wysokości 6500 zł - 7000 brutto,

 • możliwość dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. 


Nabór trwa do  1 grudnia 2024

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV uwzględniającego opis doświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: zarzad@opus.org.pl . Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.*data rozpoczęcia pracy oraz forma zatrudnienia może być ustalana indywidualnie. 


Może Cię zainteresować