Aktualność

KONKURS„OWES NA LEPSZY START – REGION” edycja 2020 – trwa nabór II

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START – REGION” edycja 2020 ogłasza nabór na:

PAKIETY ROZWOJOWE dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej.

O pakiety rozwojowe mogą ubiegać się grupy nieformalne, organizacje z terenu powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego.

W ramach pakietu rozwojowego grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  • wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy;
  • szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości;
  • wyjazd na wizytę studyjną minimum 1 przedstawiciela/przedstawicielki grupy/organizacji;
  • mikrowsparcie w kwocie 5000 zł na rozwój organizacji;
  • możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, finansowego.

Mikrowsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od  01.01.2020 r. do 31.10.2020 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres mhibner@opus.org.pl.

Termin składania wniosków: 23.12.2019 r. do godziny 17:00.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Stępień Dudek mstepien@opus.org.pl

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Katarzyna Książczak kksiazczak@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 OWES Region 2020. Nabór 2. Regulamin 18.12.2019 doc 204 KB 13
2 OWES Region 2020. Nabór 2. Załącznik 2 i 3 - karta oceny merytorycznej 18.12.2019 xlsx 57,37 KB 11
3 OWES Region 2020. Nabór 2. Załącznik 1 - karta oceny formalnej 18.12.2019 pdf 409,29 KB 10
4 OWES Region 2020. Nabór 2. Załącznik nr 5. Wniosek 18.12.2019 doc 209,5 KB 5

Może Cię zainteresować