Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Informacja dla laureatów konkursu na mikrogranty – LGOTA WIELKA

SZANOWNI LAUREACI KONKURSU!

Gratulujemy wysokiej oceny Państwa wniosku przez członków Komisji Oceniającej Wnioski i przyznanej mikrodotacji na inicjatywy lokalne. Przed Państwem kilka miesięcy fantastycznychdziałań. Przez ten cały czas będziemy z Państwem w kontakcie. O ile okaże się to konieczne, nasi doradcy pomogą Wam rozwiązywać bieżące problemy w realizacji projektów.Ponieważ nie wszyscy z Państwa otrzymali dofinansowanie swoich działań w wysokości takiej samej, jak kwota wnioskowana, konieczne będzie zweryfikowanie budżetów, a niekiedy także zakresu działań. Zmniejszenie dofinansowania wynika, w większości przypadków, z zastrzeżeń członków KOW odnośnie kwalifikowalności i zasadności wydatków budżetowych zapisanych we wnioskach.

Prosimy jak najszybciej przedstawić nam swoje propozycje ww zmian do akceptacji.

JAK PRZYGOTOWAĆ ZMIANY:

  • Zmiany dotyczące budżetu należy nanieść na formularz z tabelą budżetową.
  • Zmiany zakresu merytorycznego opisać. Zmiany merytoryczne nie mogą w zasadniczy sposób zmieniać charakteru działań, które zostały ocenione pozytywnie. Jeśli zmiany będą zbyt daleko idące, KOW może ich nie zaakceptować.
  • Propozycje budżetów i zakresu merytorycznego działań prosimy przesłać na adres opus@opus.org.pl
  • W Temacie maila należy wpisać „Konkurs Mikrogranty – propozycja zmian budżetowych”, a w korespondencji podać koniecznie nazwę projektu oraz nazwę wnioskodawcy i realizatora.

KOLEJNE KROKI:

Po akceptacji zmian otrzymają Państwo formularz umowy do uzupełnienia i podpisania.

Przy podpisywaniu umów dołączamy:

  • oryginał podpisanego formularza Wniosku (tożsamy z przesłanym w formie pdf do KOW)
  • w przypadku zmian w budżecie oryginału podpisany formularz Wniosku (tożsamy z przesłanym w
  • formie pdf do KOW) i dodatkowo podpisane jw. formularz zmienionego budżetu i opis działań.

KTO PODPISUJE:
Formularz Wniosku podpisują:

  • W przypadku organizacji – zgodnie z reprezentacją zapisaną w KRS przedstawiciele Zarządu organizacji,
  • W przypadku grup nieformalnych – członkowie grupy nieformalnej oraz zgodnie z reprezentacją zapisaną w KRS przedstawiciele Zarządu organizacji użyczającej osobowości prawnej.

Umowy podpisują:

  • W przypadku organizacji – zgodnie z reprezentacją zapisaną w KRS przedstawiciele Zarząduorganizacji, (2 egzemplarze)
  • W przypadku grup nieformalnych – członkowie grupy nieformalnej oraz zgodnie z reprezentacją zapisaną w KRS przedstawiciele Zarządu organizacji użyczającej osobowości prawnej. (3 egzemplarze)

 Z poważaniem

Operator Programu Centrum OPUS


Może Cię zainteresować