Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Fundusz MłodzieżowyW trakcie realizacji

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.


Czas trwania projektu: od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2026.

Pula dofinansowania na małe działania:

  •  w ścieżce 1: 70000 rocznie
  • w ścieżce 2: 120000 rocznie


Fundusz Młodzieżowy to program regrantingowy dla młodzieżowych rad i samorządów uczniowskich oraz studenckich na obszarze województwa łódzkiego.

Projekt będzie trwał 3 lata – w tym czasie przyznamy co najmniej:

  • 30 małych grantów w ścieżce "młodzieżowe rady", w tym 6 dla nowo powstałych rad  
  • 72 dla samorządów uczniowskich i studenckich.

 Regrantingowi towarzyszyć będą działania animacyjne.


Zadanie realizujemy w województwie łódzkim, docelowo na terenie wszystkich powiatów oraz miast na prawach powiatu.

Projekt małych grantów jest skierowany do osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących województwo łódzkie:

  • w ścieżce nr 1 działających w ramach rad lub sejmików młodzieżowych bądź chcących je założyć we współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami patronackimi (wiek 15-19 lat),
  • w ścieżce 2 do uczniów i uczennic w samorządach uczniowskich w szkołach ponadpodstawowych (15-19 lat), jak też samorządach studenckich i doktoranckich (19-29 lat).


Fundusz Młodzieżowy O projekcie

Koordynator projektu Liliana Milewska - Wojciechowska

Wyślij wiadomość