Aktualność

Dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – nabór III


Jesteś przedstawicielem stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, a może myślisz o rejestracji podmiotu ekonomii społecznej? Działasz w obszarze ekonomii społecznej? Jesteś zainteresowany tworzeniem miejsc pracy i pozyskaniem dotacji na ten cel w kwocie 20 000 zł na każde miejsce pracy?

Od 25 czerwca 2019 r. do 8 lipca 2019 r. będzie trwał nabór formularzy rekrutacyjnych osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS),
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. poprzez podjęcie działalności ekonomicznej).

Ze wsparcia w postaci dotacji mogą korzystać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu III województwa łódzkiego, tj. w powiatach: bełchatowskim, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowskim, pajęczańskim, radomszczańskim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim.

W ramach wsparcia możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

 • bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, finansowo-księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie miejsc pracy.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście do 8 lipca 2019 r. do godz. 14:00 na adres:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
ul. Narutowicza 8/10
90-135 Łódź

Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.
Koniecznie zapoznaj się z dokumentami (w załączniku).

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego.

Informacji o naborze udzielają nasi doradcy:

 1. Krzysztof Smug – ksmug@opus.org.pl (powiat sieradzki, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański),
 2. Katarzyna Książczak – kksiazczak@opus.org.pl (powiat bełchatowski),
 3. Małgorzata Stępień-Dudek – mstepien@opus.org.pl  (powiat pajęczański, wieluński, wieruszowski),
 4. Wioletta Gawrońska - wgawronska@opus.org.pl (powiat piotrkowski)

Kontakt telefoniczny:  509 899 449, 42 207 73 39.


Może Cię zainteresować