Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – nabór III


UWAGA: wydłużamy termin III naboru formularzy rekrutacyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy do 15 lipca do godz. 14.00.

Jesteś przedstawicielem stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, a może myślisz o rejestracji podmiotu ekonomii społecznej? Działasz w obszarze ekonomii społecznej? Jesteś zainteresowany tworzeniem miejsc pracy i pozyskaniem dotacji na ten cel w kwocie 20 000 zł na każde miejsce pracy?

Od 25 czerwca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. będzie trwał nabór formularzy rekrutacyjnych osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS),
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. poprzez podjęcie działalności ekonomicznej).

Ze wsparcia w postaci dotacji mogą korzystać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu III województwa łódzkiego, tj. w powiatach: bełchatowskim, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowskim, pajęczańskim, radomszczańskim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim.

W ramach wsparcia możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

 • bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, finansowo-księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie miejsc pracy.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście do 15 lipca 2019 r. do godz. 14:00 na adres:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
ul. Narutowicza 8/10
90-135 Łódź

Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.
Koniecznie zapoznaj się z dokumentami (w załączniku).

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego.

Informacji o naborze udzielają nasi doradcy:

 1. Krzysztof Smug – ksmug@opus.org.pl (powiat sieradzki, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański),
 2. Katarzyna Książczak – kksiazczak@opus.org.pl (powiat bełchatowski),
 3. Małgorzata Stępień-Dudek – mstepien@opus.org.pl  (powiat pajęczański, wieluński, wieruszowski),
 4. Wioletta Gawrońska - wgawronska@opus.org.pl (powiat piotrkowski)

Kontakt telefoniczny:  509 899 449, 42 207 73 39.


Może Cię zainteresować