Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Cykl spotkań warsztatowych dotyczących pozyskiwania środków na działania i inicjatywy sąsiedzkie.

W ramach LEGIONÓW 20, 

cykl spotkań warsztatowych dotyczących pozyskiwania  środków na działania i inicjatywy sąsiedzkie

 

Łącznie zrealizowanych zostanie pięć warsztatów - będą one miały charakter otwarty.

 

• Warsztat 1. 22.08.2023 godz 16:00-20:00

Planowanie projektu krok po kroku, inicjowanie projektów, tworzenie zespołu projektowego.

Zakres tematyczny warsztatu: 

·        czym jest projekt? projekt jako zmiana 

·        kolejne kroki projektowe (diagnoza, planowanie zmiany, planowanie rezultatów projektu) 

·        inicjowanie projektu: jak przygotować diagnozę projektu? jak zbadać potrzeby? 

·        jak zaplanować działania projektowe 

·        dobór zespołu - jak dzielić zadania 

 

• Warsztat 2. 29.08.2023  godz 16:00-20:00

Rola promocji i komunikacji na zewnątrz w projekcie

Zakres tematyczny warsztatu: 

·        jak budować komunikat 

·        rola mediów społecznościowych

·        kim są kluczowi interesariusze 

·        jakich kanałów komunikacji używać 

·        zasady tworzenia komunikatów

 

• Warsztat 3. 05.09.2023  godz 16:00-20:00

Miejskie programy – mikrogranty, inicjatywa lokalna, zazieleniamy oraz inne źródła finansowania projektów lokalnych.

Zakres tematyczny warsztatu: 

·        charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania działań projektowych 

·        analiza zapisów regulaminów 

·        ćwiczenie praktyczne - wypełnianie formularzy 

 

• Warsztat 4. 12.09.2023  godz 16:00-20:00

Efekty projektu, sposoby ich oceny i mierzenia, ewaluacja, koordynacja projektu, radzenie sobie z nieprzewidzianymi okolicznościami i przeszkodami.

Zakres tematyczny warsztatu: 

·        efekty, rezultaty, produkty projektu - czym się różnią? 

·        jak zmierzyć zmianę w realizacji projektu 

·        zaplanowanie ewaluacji- wskaźniki / dowody zmiany 

·        rola osoby koordynującej w projekcie 

·        czym jest ryzyko, jak je mierzyć, jak zapobiegać?

 

• Warsztat 5. 19.09.2023  godz 16:00-20:00

Zarządzanie budżetem projektu, rozliczanie projektu i sprawozdawczość 

Zakres tematyczny warsztatu: 

·        jak budżetować zadania projektowe 

·        czym są koszty pośrednie w projekcie 

·        jakie dokumenty finansowe gromadzić 

·        jak zarządzać budżetem - czym są zmiany w budżecie 

·        jak przygotować sprawozdanie z realizacji projektu 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny
ale należy się na nie wcześniej zapisać poprzez:

 

formularz zgłoszeniowy:

https://crm.opus.org.pl/cykl-szkoleniowy

 

telefonicznie: 506 674 278

lub mailowo: ksinczak@gmail.com
(podając swoje dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, mail, kod pocztowy)

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt jest realizowany w ramach: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Wydarzenie

  • od 22 sierpnia 2023 do 19 września 2023 Początek: 20:00 - Koniec: 20:00
    Cykl spotkań warsztatowych dotyczących pozyskiwania środków na działania i inicjatywy sąsiedzkie.

Może Cię zainteresować