Celem projektu była integracja społeczna w obrębie środowiska koszykarskiego w woj. łódzkim osób zagrożonych wykluczeniem poprzez: 

  1. ograniczenie bariery komunikacyjnej poprzez wyposażenie aktywnych sędziów ŁZKosz w podstawowe umiejętności porozumiewania się językiem migowym; 
  2. przeprowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pełnego kursu sędziowskiego prowadzącego do zdobycia uprawnień sędziego koszykówki oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający pełnienie roli sędziego podczas rozgrywek prowadzonych przez ŁZKosz w sezonie 2018/2019; 
  3. przeprowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kursów wprowadzających dla kandydatów na statystyków i spikerów (możliwość uzyskania przez nich licencji na sezon 2018/2019 w trakcie trwania rozgrywek będzie zależeć od decyzji PZKosz - w innym wypadku uczestnicy podejdą do egzaminów na licencje PZKosz przed sezonem 2019/2020). 
Udało nam się osiągnąć wszystkie zamierzone cele projektu, a dodatkowo rozwinąć transmisje online meczów koszykówki w regionie, dzięki czemu poszerzony został zakres działań grupy.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00