Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Wyniki konkursu na inicjatywy lokalne – LGOTA WIELKA

MIKROGRANTY NA REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH”
GMINA LGOTA WIELKA 2018 – LISTA LAUREATÓW KONKURSU

DZIAŁANIE I:

ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ GMINY LGOTA WIELKA I JEJ MIESZKAŃCÓW

1 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Ogniwo” w Woli Blakowej

Tytuł:  Nasza mała Ojczyzna  

27 pkt – dotacja 2500,00 zł

2 Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach

Tytuł:  Strażacy dla Niepodległej

25 pkt – dotacja 2500,00 zł

3 Stowarzyszenie Stokrotka w Wiewiórowie

Tytuł: Zawody Piłkarskie o Puchar Niepodległości

24 pkt – dotacja 1500,00 zł

4 Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem”

Tytuł: Artystycznie dla Niepodległej

24 pkt – dotacja 2500,00 zł

5 Koło Gospodyń Wiejskich w Lgocie Wielkiej

Tytuł: Kobiety a Niepodległość

21,5 pkt – dotacja 1000,00 zł 

6 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Krępa”

Tytuł: Muzyczne Spotkania

21 pkt – dotacja 1000,00 zł

7 Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzicach/ Grupa nieformalna „Razem dla szkoły”

Tytuł:  Kocham to nasze zacisze. Brudzice: Mała Ojczyzna

18,5 pkt – dotacja 1000,00 zł

DZIAŁANIE II

UTWORZENIE I WZMOCNIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WRAZ Z ICH EKONOMIZACJĄ

1 Ochotnicza Straż Pożarna Lgocie Wielkiej

Tytuł: Wzmocnienie potencjału osobowego połączone z ekonomizacją jednostki OSP Lgota Wielka – kwota mikrowsparcia: 5 000,00 zł

LAUREATOM GRATULUJEMY!

W najbliższych dniach z laureatami w ramach Działania 1: Inicjatywy lokalne będą kontaktować się indywidualnie realizatorzy konkursu z Centrum OPUS.

2018_Lgota Wielka_laureaci

Może Cię zainteresować