Mikrodziałanie

Budowa altany- miejsca spotkań,integracji i radości społeczności wiejskiej MIKROGRANTY "ŁÓDZKIE NA PLUS" 2019

Koło Gospodyń Wiejskich w Kłudzicach
Zwycięski

Koszt:
5 000,00